Nieuws gefilterd op Fractie

OV gaten en fietsknelpunten

Duurzaam vervoer is essentieel in een stad die gezond en bereikbaar wil blijven. In Nieuw-West ontbreekt het op sommige plekken aan voldoende OV-verbindingen. Nieuw-West is weids opgezet en daardoor dunner bevolkt dan bijvoorbeeld Centrum en West. Dat maakt het relatief duurder om een fijnmazig OV-netwerk in stand te houden. Dit mag echter geen reden zijn om niet in alle wijken goed OV te behouden of te creëren. Bij de recente wijzigingen van het OV-netwerk, kwam Nieuw-West er bekaaid af. Fietsen in Nieuw-West is in het algemeen op een redelijk goed niveau. We hebben prachtige parken om doorheen te fietsen en op veel plekken liggen ruime, vrijliggende fietspaden. Toch zijn er een aantal hardnekkige problemen die we willen agenderen.

Lees verder

Geef de openbare ruimte terug aan onze eigen bewoners door betaald parkeren

In Amsterdam wordt het steeds drukker, mooier en interessanter. Maar door de groei van de stad komt er wel steeds meer druk te liggen op de schaarse openbare ruimte. GroenLinks kiest voor een groen en schoon Nieuw-West, waarbij we de openbare ruimte teruggeven aan onze bewoners. Kwalitatief betere en schonere openbare ruimte met mooiere voorzieningen, beter groen en een betere luchtkwaliteit waarin onze kinderen veilig kunnen spelen. Een schoon en veilig Nieuw-West en een einde aan de overlast van zwerfvuil en afval, minder parkeerdruk en meer plekken voor bewoners.

Lees verder

GroenLinks wijst aangepaste megaspeelfabriek Meet Inn af

GroenLinks is en blijft tegenstander van de vestiging van een nieuwe megaspeelfabriek met meerdere restaurants in het stadsdeel. Dat laat fractievoorzitter Simone Plantinga weten nadat de bestuurscommissie van Nieuw-West een positief advies afgaf voor het aangepaste plan voor de Meet Inn naast woonwijk De Aker. Volgens Plantinga zijn de zorgen van buurtbewoners onvoldoende weggenomen, zorgt het plan voor veel meer auto’s en overlast in de wijk en draagt het nauwelijks bij aan de ontwikkeling van het stadsdeel. 

Lees verder

GroenLinks wil dat bouwspeeltuin het Landje open blijft (UPDATE: gelukt!)

Kinderen van Het Landje demonstreren tegen de sluiting van de leukste speeltuin van Amsterdam

GroenLinks wil dat de fatale en onbezonnen bezuiniging op bouwspeeltuin Het Landje onmiddellijk wordt teruggedraaid en zal daarvoor een voorstel indienen bij de Gemeenteraad. Dat kondigde bestuurscommissielid Simone Plantinga vandaag aan in de bestuurscommissie, nadat een grote groep bezorgde ouders waren komen inspreken bij de bestuurscommissie van Nieuw-West terwijl tientallen boze kinderen demonstreerden tegen de aanstaande sluiting. Ook de bezuiniging op de kinderboerderijen in het stadsdeel wil GroenLinks met het voorstel voorkomen.

Lees verder

GroenLinks-motie aangenomen: Hotel mag niet aan de Sloterplas

De plannen voor een grootschalig hotel op het Watersporteiland in de Sloterplas kunnen in de prullenbak, nadat de Bestuurscommissie Nieuw-West vanavond een motie van GroenLinks tegen zo'n hotel unaniem heeft aangenomen. Simone Plantinga, lid van de Bestuurscommissie namens GroenLinks, is blij met de duidelijke uitspraak. "Het Watersporteiland is niet geschikt voor een groot hotel. Dat vinden omwonenden en gebruikers van het eiland. En dat vindt nu dus ook de Bestuurscommissie."

Lees verder

Pagina's