Meltem Bilen-Tok stelt zich voor

Inmiddels woon ik al bijna 15 jaar in ons prachtige Nieuw-West. Als moeder van twee kinderen met beperkingen, wil ik me graag inzetten voor een wijk waar kinderen kunnen spelen en sporten, veilig naar school kunnen gaan, buren met elkaar communiceren, een schonere en groenere wijk, maar ook waar mensen bijeenkomen voor sociale voorzieningen. Om dit te bereiken, heb ik mij kandidaat gesteld voor het stadsdeel in het gebied Geuzenveld, Slotermeer en de Sloterdijken.

Samen met het team van GroenLinks Nieuw-West zetten wij ons in voor een rechtvaardiger, socialer en duurzamere maatschappij. Een maatschappij zonder discriminatie, armoede en ongelijkheid. Te beginnen in mijn eigen gebied, namelijk Geuzenveld, Slotermeer en de Sloterdijken. Ik wil me inzetten voor een maatschappelijke omgeving die wij met zijn allen creëren, ongeacht je afkomst, ras, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, sekse, handicap of leeftijd.

Het wordt tijd dat we dit samen met bewoners oppakken en een buurt creëren waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Samen de handen in één slaan met GroenLinks. Tijd voor verandering! Stem daarom 21 maart op GroenLinks!