Nieuws over iedereen

GroenLinks Nieuw-West staat voor de vrijheid van bewoners

GroenLinks Nieuw-West staat voor de vrijheid van bewoners. Belangrijk bij het creëren van deze vrijheid op lokaal niveau is het mogelijk maken en aanmoedigen van lokale initiatieven. Buurten worden hier namelijk sterker van en bewoners ontwikkelen zichzelf voor en door hun eigen wijk. De rol van gemeente hierin is belangrijk, zij moeten het zo makkelijk mogelijk maken om als bewoner een actieve rol te kunnen spelen. Actief naast de bewoner in plaats van passief achter regels.

Lees verder

Liever de Oost-Westlijn dan doortrekken Noord-Zuidlijn

Het Rijk en Schiphol willen graag de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol om het treinverkeer te ontlasten. Deze lijn heeft echter een lage vervoerswaarde en brengt ook risico’s met zich mee. Stadsdeelcommissielid Sarah Biddle duikt in het onderwerp en schreef een uitgebreid advies.
 

Lees verder

Sarah Biddle over de Agenda Autoluw

Het college heeft in oktober 2019 de Agenda Autoluw vrijgegeven voor inspraak bij de stadsdelen. Een prachtig plan en broodnodig in een drukke stad waar de openbare ruimte steeds intensiever gebruikt wordt. Wel miste de GroenLinks-fractie in Nieuw-West concrete plannen voor ons stadsdeel. Daarom hebben zij toen een aantal adviezen ingediend:

  • Pilot verkeersremmende maatregelen Sloten en Nieuw-Sloten
  • Doorstroming naar de A9 via de Amsterdamse baan/S106 verbeteren
  • Verkeersremmende maatregelen Burgemeester Vening Meineszlaan
  • Beter en goedkoper ov
  • Deelfietsen bij (eind)haltes van de tram
Lees verder

Ongevraagd advies: samen met de buurt naar een mooi, veilig en bruisend Lambertus Zijlplein

Geuzenveld staat aan de vooravond van een grote transformatie. Met de stedelijke vernieuwing die er nu al plaatsvindt in de Bakemabuurt, de plannen en discussies rondom de Nolensstraat en bestaande ambities rondom het Lambertus Zijlplein.

De Stadsdeelcommissie vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers hierin gehoord worden. Op zaterdag 9 november is GroenLinks met haar fractie en vrijwilligers de buurt ingegaan, met een klein aantal vragen over de buurt en het Lambertus Zijlplein. Bewoners en ondernemers is gevraagd hoe het plein beleefd wordt en wat de wensen en ideeën zijn voor het plein, de winkels en de markt. Zie dit advies als input en aanvulling voor alle bestaande plannen en ambities en als ondersteuning voor het werk wat nu al op grote schaal wordt verzet om het plein toegankelijker en levendiger te maken.

Bewoners, bezoekers en ondernemers gaven het plein een gemiddeld rapportcijfer van: 6,8.

Lees verder

Snorfiets naar de rijbaan, ook in Nieuw-West

Naar aanleiding van de zeer positieve evaluatie die eind 2019 bekend geworden is betreft de maatregel snorfiets naar de rijbaan stelt GroenLinks voor om te onderzoeken of deze maatregel ook buiten de Ring kan worden doorgevoerd. Verkeersmaatregelen zouden zo uniform mogelijk moeten zijn over heel de gemeente Amsterdam. Wij zijn voor een ongedeelde stad ook wat betreft verkeersregels en de veiligheid van Amsterdammers dient hierbij leidend te zijn.

Lees verder

Groenlinks nieuw-west zet zich in voor duurzame mobiliteit

Deze stadsdeelcommissievergadering is er gevraagd en ongevraagd advies ingediend over duurzaam vervoer. Ons commissielid Sarah Biddle heeft in samenwerking met de fietsersbond het initiatief genomen om in alle gebieden van Nieuw-West een schouw te organiseren betreft gevaarlijke knelpunten betreft veiligheid, fietsparkeren, achterstallig onderhoud en de bereikbaarheid en kwaliteit van fietsroutes. Deze keer is er ingezoomd op het gebied Slotervaart. 

Verder heeft Sarah Biddle een advies ingediend om te voorkomen dat er middels het doortrekken van de Noord-Zuidlijn een onnodige toeristenlijn over het treintraject richting Schiphol wordt aangelegd om daarmee te voorkomen dat het groene gebied de Oeverlanden onder druk komt te staan. Verder juichen wij het advies betreft duurzaam taxivervoer, ook voor Nieuw-West, door het dagelijks bestuur toe. Juist met het grote aantal taxichauffeurs dat woonachtig is in Nieuw-West is het essentieel om de voorgestelde maatregelen ook buiten de ring door te voeren. 

Lees verder

Pagina's