Simone Plantinga

Simone Plantinga geïnstalleerd in Bestuurscommissie

Op 3 juni is Simone Plantinga geïnstalleerd in als lid van de Bestuurscommissie voor Amsterdam Nieuw-West. Zij volgt Paulus de Wilt op, die na zeven jaar stadsdeelbestuurder te zijn geweest, afscheid nam van de Bestuurscommissie. Simone Plantinga stond nummer 2 op de lijst van GroenLinks en was al eerder geïnstalleerd als duo-Bestuurscommissielid. Het nieuwe duo-Bestuurscommissielid van GroenLinks is Bert Stamkot.

Simone hield een korte toespraak na haar installatie:

“Het is misschien ongebruikelijk om het woord te voeren na je eigen installatie. Dat weerhoud me er echter niet van. Ongebruikelijk past bij mij.

Ik wil dit moment namelijk niet zomaar voorbij laten gaan en heb daarom een aantal woorden op papier gezet die ik met u wil delen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om me aan u voor te stellen. Ik doe dat niet door allerlei persoonlijke zaken te delen, maar door iets te zeggen over vertrouwen.

Vertrouwen en politiek zijn woorden die vaak in negatieve zin samen worden gebruikt. ‘Mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek of in politici’. Dit heeft verschillende oorzaken. Ik wijt het aan verwachtingen. Wanneer je meer belooft dan je kunt waarmaken, daalt het vertrouwen en groeit de kloof.

Voor mij gaat het er om dat je als politicus duidelijk bent in waar je voor staat én waar je over gaat. Door daar naar te handelen, groeit het vertrouwen.

Bij vertrouwen hoort ook loslaten, ruimte geven. Ik ben niet bang voor een experiment, of om zaken ‘anders te doen’. Ik hoop dat we de komende jaren vanuit vertrouwen kunnen samenwerken en ruimte kunnen geven aan onze bewoners en ondernemers.

Gisteravond hoorde ik dhr. Baadoud een aantal keer zeggen dat we ‘out of the box’ moeten denken en doen om de uitdagingen in dit stadsdeel aan te pakken: graag! Liever nog laat ik het ‘out of the box’ denken aan anderen, dé inwoners van Nieuw-West, over. Ik geloof in de kracht van diversiteit en daarmee in de kracht van ons mooie stadsdeel .

Laten we luisteren naar onze bewoners, niet om ze in alles te gehoorzamen – die verwachting kunnen we namelijk niet waar maken – maar vanuit betrokkenheid.

Laten we een écht faciliterende overheid zijn. Voor mij is de Buurtwet daarin cruciaal. Geef bewoners het right to bid, to build & the right to challenge. Dat is misschien eng, maar eng is geen reden om iets te laten.

Faciliteren is niet hetzelfde als het aan de burger overlaten. Faciliteren komt met verantwoordelijkheid. Met een actieve en alerte houding. Actief en alert naar die initiatieven die goed gaan en die we ruimte moeten geven, maar ook actief en alert naar bewoners die ons harder nodig hebben.

Ik heb er vertrouwen in we dit samen kunnen. Het motto van het Bestuurscommissieprogramma is niet voor niets ‘pionieren en verbinden’! Laten we naast pionieren en verbinden, ook loslaten. Loslaten en vertrouwen in Nieuw-West.

Ik had dit moment kunnen gebruiken om Paulus uitgebreid te bedanken voor zijn inzet in het stadsdeel de afgelopen jaren. Dat doe ik niet. Ik kies ervoor te spreken over vertrouwen, omdat dat veel zegt over hoe Paulus in de afgelopen jaren heeft gewerkt. Omdat het iets zegt over de koers van GroenLinks in Nieuw-West. En daarmee over mij.

Eén dankwoord tot besluit: bedankt voor je vertrouwen Paulus!”

Luister naar de woorden van Simone hier.