Nieuws van Pieter Nijhof

Geef de openbare ruimte terug aan onze eigen bewoners door betaald parkeren

In Amsterdam wordt het steeds drukker, mooier en interessanter. Maar door de groei van de stad komt er wel steeds meer druk te liggen op de schaarse openbare ruimte. GroenLinks kiest voor een groen en schoon Nieuw-West, waarbij we de openbare ruimte teruggeven aan onze bewoners. Kwalitatief betere en schonere openbare ruimte met mooiere voorzieningen, beter groen en een betere luchtkwaliteit waarin onze kinderen veilig kunnen spelen. Een schoon en veilig Nieuw-West en een einde aan de overlast van zwerfvuil en afval, minder parkeerdruk en meer plekken voor bewoners.

Lees verder

Pieter Nijhof

Pieter Nijhof

Ik woon inmiddels bijna 10 jaar in Osdorp en voor dit mooie stukje van Amsterdam wil ik de komende vier jaar gaan knokken. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor een betere wereld en om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. En waar beter dit te doen, dan in je eigen wijk!

Lees verder