Parkeren is openbare ruimte

Parkeren

Het lijkt zo logisch: de openbare ruimte, die is van ons allemaal. Dat is ruimte waar mensen kunnen wandelen en fietsen, waar kinderen kunnen spelen, waar bomen en ander groen kan groeien. De realiteit in Nieuw-West is dat straten vol staan met geparkeerde auto’s, terwijl lang niet alle garages optimaal worden gebruikt. Het gratis parkeren in Nieuw-West heeft een aanzuigende werking en veroorzaakt veel parkeeroverlast. Bijvoorbeeld van geparkeerde bedrijfswagens die hier niets te zoeken hebben en van bezoekers van Schiphol. Ook aan de grens van het betaald versus gratis parkeren ervaren bewoners veel overlast. Het beleid om overal blauwe zones in te voeren, heeft schromelijk gefaald, vanwege gebrek aan handhaving.

  

GroenLinks wil de openbare ruimte teruggeven aan de mens. Om mensen te stimuleren om meer gebruik te maken van parkeergarages en om oneigenlijk gebruik van parkeergelegenheid tegen te gaan, kiest GroenLinks voor betaald parkeren met voordelige vergunningen voor bewoners. Op deze manier creëren we bewustzijn over de ruimte die auto’s innemen en de belasting voor ons milieu. De opbrengsten vloeien weer terug naar de buurt. Hiermee kunnen we de openbare ruimte verbeteren: beter groenbeheer, zwerfafval aanpakken, een speeltuin vernieuwen of een bankje neerzetten.