Uitgelicht

Stel je voor dat het draait om beter en niet om meer.
Stel je voor dat Nieuw-West ruimte maakt voor mensen en ideeën.
GroenLinks kiest voor reuring en pionieren in een groen Nieuw-West.

Stem daarom GroenLinks op 19 maart en maak het waar!

MEER WERK AAN NIEUW-WEST
• Groot banenplan: alle woningen isoleren
• Meer en Vaart autoluw – impuls voor het Osdorpplein
• Ruimte maken voor buurteconomie – detailhandel op de hoek

NIEUW-WEST HET GROENE STADSDEEL
• Zonnepanelen op huizen, scholen en sporthallen
• Stimuleren van groene bedrijven en stadslandbouw
• 80km/u op de A10 voor schone lucht

BETAALBARE ZORG VOOR IEDEREEN
• Kleinschalige, toegankelijke zorg op maat
• Kwetsbare groepen in de samenleving actief opzoeken
• Eigen oplossingen en buurtwerk boven bureaucratie

RUIMTE MAKEN IN NIEUW-WEST
• Bouwen zoals je zelf wilt
• Lege kantoren gebruiken voor initiatieven
• Ruim baan voor de fiets