Lennart Huizing

Steunfractie

Graag stel ik mij in voor de bestuurscommissie van Amsterdam Nieuw-West. Nieuw-West is voor mij een van de stukjes Nederland waar de spannendste ontwikkelingen plaatsvinden. De armoede in het stadsdeel is maar al te vaak tastbaar, met als gevolg sociale spanningen en een veel te hoge – hoewel gelukkig dalende – criminaliteit.

En daarnaast staan de prachtige nieuwe ontwikkelingen: meer studenten en kunstenaars, zzp'ers en andere initiatiefrijke geesten die ons stadsdeel komen verrijken, op zoek naar vrijheid, ruimte en betaalbare woningen en werkruimten. Onze parken worden steeds fraaier, onze buurten leefbaarder en straten gezelliger. Daar lever ik graag een bijdrage aan. 

Ons stadsdeel kan groener en er kan nog veel gebeuren om de gevolgen van de armoede te verzachten. Dat zijn belangrijke doelen voor GroenLinks in de komende periode. Daarnaast moeten we blijven streven naar het duurzamer maken van ons stadsdeel. We zijn nog veel te afhankelijk van de auto. Dat kan echt anders. 

Naast de sociale problematiek en grotere duurzaamheid gaat mijn persoonlijke interesse in het bijzonder uit naar het beter betrekken van burgers bij de besluiten die we nemen. In mijn ogen is het van cruciaal belang voor de leefbaarheid en voor de duurzaamheid dat burgers en overheid verantwoordelijkheden meer gaan delen. We moeten weer samenwerken aan oplossingen. Dat betekent dat het stads(deel)bestuur actief gaat bijdragen aan het succes van initiatieven uit de bevolking of uit het bedrijfsleven. Dat betekent ook dat de politiek ruimte biedt aan de mensen uit de buurt om eerst met hun eigen oplossingen te komen. Daar wil ik mij vanuit de bestuurscommissie nadrukkelijk voor inzetten.