Standpunten

Vrijzinnig

Nieuw-West is een mengelmoes van mensen, initiatieven en ideeën: het bruist. In een vrijzinnig stadsdeel moet iedereen de vrijheid hebben om plannen te ontwikkelen. Mede dankzij GroenLinks staat pionieren in Nieuw-West nu op de kaart. GroenLinks is nauw betrokken bij initiatieven die vanuit actief burgerschap in Nieuw-West zijn ontstaan en probeert die zo goed mogelijk te faciliteren en te ondersteunen. Daarvoor wil GroenLinks een contactpunt voor pioniers opzetten: een laagdrempelige plek waar mensen met ideeën terecht kunnen en waar ze advies kunnen krijgen over hoe ze hun idee kunnen realiseren. 

Groen

Nieuw-West is beroemd als vernieuwende groene tuinstad en is door betere voorzieningen in de recreatiegebieden nog aantrekkelijker gemaakt, vooral ook dankzij GroenLinks. De Sloterplas is daarin de verbindende schakel, in het hart van het stadsdeel. Op het terrein van duurzaamheid is er nog wel een wereld te winnen. Juist hier is ruimte voor schone energiewinning en effectieve energiebesparing. 

Links

Nieuw-West heeft een bevolking met een grote verscheidenheid aan sociale en culturele achtergronden. Rijk of arm, hoog of laag opgeleid, oud of jong, hulpbehoevend of zelfredzaam. Voor al deze mensen is het belangrijk dat er een plek voor ze is en dat ze worden gehoord door de politiek, door ambtelijke organisaties en andere instellingen. Dat lukt steeds beter, doordat de afgelopen jaren zo succesvol ingezet is op het versterken van buurtnetwerken. De kracht van Nieuw-West zit in de groeiende samenwerking tussen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en de overheid. GroenLinks ondersteunt die samenwerking en participeert actief in buurtnetwerken. Op die manier blijft het stadsdeel voortdurend op de hoogte van wat er speelt onder de bevolking en kan daar actief op inspelen. GroenLinks wil dat iedereen meedoet in de samenleving en voorkomen dat mensen vanwege bijvoorbeeld herkomst, geloof, geslacht of seksuele gerichtheid geïsoleerd raken.