Wonen in Nieuw-West

In Nieuw-West zet GroenLinks in op behoud van sociale huurwoningen, verdichtende nieuwbouw en een eerlijke woningmarkt.

1. Behoud sociale huurwoningen

GroenLinks is voorstander van stedelijke vernieuwing, vooral in Geuzenveld en Slotermeer zijn woningen toe aan verbetering. Grote delen van Nieuw-West zijn de afgelopen twintig jaar op de schop gegaan. Door de crisis en maatregelen van het Rijk met betrekking tot de rol van corporaties, konden de plannen niet meer uitgevoerd worden. Het proces van stedelijke vernieuwing wordt nu weer opgepakt. Wat GroenLinks betreft moeten bij dat proces de bewoners centraal staan.

De afgelopen jaren werd bij stedelijke vernieuwing bewust de samenstelling van de bevolking veranderd. Minder sociale huur en meer koopwoningen was het motto. GroenLinks wil van dit beleid af. Het aantal sociale huurwoningen moet behouden blijven. Daarnaast willen we bestaande woningen liever renoveren dan slopen.

2. Nieuwbouw, maar niet in het groen

GroenLinks ziet in Nieuw-West volop mogelijkheden voor nieuwbouw. Het huidige aantal inwoners is aan de lage kant om de voorzieningen op peil te houden of te brengen. Meer inwoners betekent meer draagvlak voor die voorzieningen. Er is grote behoefte aan meer woningen voor jongeren, statushouders, starters, senioren en alleenstaanden. De samenstelling van gezinnen verandert: er wonen minder mensen per woning, dat vraagt om een frisse blik.

In de visie van GroenLinks bouwen we een levendige stad waar wonen en werken samengaat. Horeca, winkels en andere voorzieningen zijn gebaat bij die menging, het zorgt voor activiteit zowel overdag als ’s avonds en het kan woon-werkverkeer verminderen. Toen de westelijke tuinsteden werden ontworpen, waren bedrijven vaak vervuilende en overlastgevende industrie. Tegenwoordig levert het mengen van wonen en werken vooral voordelen op. Om die reden is GroenLinks voorstander van de woningbouw rondom Sloterdijk en in de toekomst, nieuwbouw in Haven-Stad en Riekerpolder.

Bouwen in de hoofdgroenstructuur wil GroenLinks echter zeker niet. Parken, natuur, volkstuinen, het zijn belangrijke plekken in een stad. Dus ook geen bebouwing van De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer. Het huidige college van B&W van D66, VVD en SP blijkt hier opnieuw onderzoek naar te doen. Voor GroenLinks is dat echt twee bruggen te ver. Wat ons betreft is het ook geen optie om er stukjes af te snoepen door her en der kavels te bebouwen. Dat geldt ook voor de andere belangrijke groengebieden als De Bretten, de Tuinen van West en de vele parken die Nieuw-West kent. Juist als je meer wilt bouwen is het beschermen van het groen essentieel.

3. Eerlijke woningmarkt

Een nieuw fenomeen in Nieuw-West is dat huisjesmelkers woningen opkopen om deze vervolgens per kamer te verhuren. Het komt vooral voor bij koopappartementengebouwen. Het is een schaamteloze vorm van misbruik maken van schaarste met heel veel negatieve gevolgen. De huurders betalen te veel voor hun kamer en het drijft de huizenprijzen op. De huidige coalitie heeft dit door de liberalisatie van de woningmarkt helaas mogelijk gemaakt. Wat GroenLinks betreft wordt het zo snel mogelijk weer ongedaan gemaakt.