Nieuws

Snorfiets naar de rijbaan, ook in Nieuw-West

Naar aanleiding van de zeer positieve evaluatie die eind 2019 bekend geworden is betreft de maatregel snorfiets naar de rijbaan stelt GroenLinks voor om te onderzoeken of deze maatregel ook buiten de Ring kan worden doorgevoerd. Verkeersmaatregelen zouden zo uniform mogelijk moeten zijn over heel de gemeente Amsterdam. Wij zijn voor een ongedeelde stad ook wat betreft verkeersregels en de veiligheid van Amsterdammers dient hierbij leidend te zijn.

Lees verder

Groenlinks nieuw-west zet zich in voor duurzame mobiliteit

Deze stadsdeelcommissievergadering is er gevraagd en ongevraagd advies ingediend over duurzaam vervoer. Ons commissielid Sarah Biddle heeft in samenwerking met de fietsersbond het initiatief genomen om in alle gebieden van Nieuw-West een schouw te organiseren betreft gevaarlijke knelpunten betreft veiligheid, fietsparkeren, achterstallig onderhoud en de bereikbaarheid en kwaliteit van fietsroutes. Deze keer is er ingezoomd op het gebied Slotervaart. 

Verder heeft Sarah Biddle een advies ingediend om te voorkomen dat er middels het doortrekken van de Noord-Zuidlijn een onnodige toeristenlijn over het treintraject richting Schiphol wordt aangelegd om daarmee te voorkomen dat het groene gebied de Oeverlanden onder druk komt te staan. Verder juichen wij het advies betreft duurzaam taxivervoer, ook voor Nieuw-West, door het dagelijks bestuur toe. Juist met het grote aantal taxichauffeurs dat woonachtig is in Nieuw-West is het essentieel om de voorgestelde maatregelen ook buiten de ring door te voeren. 

Lees verder

Gebiedsplannen 2020 in Nieuw-West

Het einde van het jaar nadert en dat betekent voor de Stadsdeelcommissie dat we wederom mogen adviseren over de gebiedsplannen van het stadsdeel Nieuw-West. Dit jaar zijn de plannen een stuk concreter en is er meer focus dan het jaar hiervoor. De GroenLinks fractie juicht dit toe, maar blijft wel kritisch over de gestelde doelen. Door je doelen ook te kwantificeren maak je meetbaar hoe effectief je bent, en kun je beter controleren of deze behaald worden met de financiën die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. We lopen kort door onze adviezen heen per gebied.

Lees verder

Bewoners Delflandpleinbuurt verdienen schone lucht en touringcarvrij gebied

Laat ik beginnen met het benoemen van een klein succesje voor de stadsdeelcommissie en GroenLinks. In de agenda Touringcars 2020-2025 zien we het resultaat van ons eerste ongevraagde advies: het Delflandplein wordt twee keer expliciet genoemd als overlastlocatie. Dat lijkt klein, maar dat is winst en toont aan hoe de stadsdeelcommissie een effectieve (en langdurige) lobby op kan zetten om op te komen voor de lokale belangen van de bewoners van onze buurten. 

Lees verder

ALV 28 november

Op 28 november hebben we een als afdeling weer aan ALV.

Lees hieronder de agenda en bijbehorende stukken. De ALV start om 20:00. We beginnen om 19.00 gezellig met soep en broodjes gemaakt door de vluchtelingen uit het AZC waar coffee connect een onderdeel van is. Eet je mee? stuur dan een mailtje naar nieuw-west@groenlinks.nl zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

Vragen: Wij zijn Plein '40-'45!

De openbare ruimte maak je samen. Des te meer was GroenLinks Nieuw-West verbaasd over de berichtgeving rondom het uitstel van het project Plein '40-'45. Een project om trots op te zijn, omdat bewoners en ondernemers met elkaar het plein gaan vormgeven en beheren (zogenoemde commons). Meer betrokkenheid, creativiteit, binding en ambassadeurschap voor Nieuw-West kun je niet wensen. Slotermeer verdient beter dan een plein dat wordt wegbezuinigd. Het netwerk van bewoners en ondernemers dat zich om Plein '40-'45 bekommert dient te worden gekoesterd! Daarom stelt Esther Tienstra namens de fractie vragen om opheldering te krijgen over de situatie,

Lees verder

Pagina's