Nieuws

In Nieuw-West zijn bewoners aan zet

Niets is te gek! Met deze houding zijn wij in de stadsdeelcommissie vol enthousiasme aan de slag gegaan met de Stem van Nieuw-West. De Stem van Nieuw-West is een online platform waar bewoners hun ideeën en wensen uit de buurt kwijt kunnen. Bewoners moeten zelf campagne voeren om steun van honderd bewoners te vinden. Als deze steun is bereikt, dan kan de initiatiefnemer zijn of haar plan presenteren in de stadsdeelcommissie. Met een positief advies, tips en tricks en ons netwerk, zetten wij het initiatief kracht bij. Samen met het dagelijks bestuur bekijken we de uitvoerbaarheid van het plan en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Lees verder

Terugblik huiskamerbijeenkomst OV en fietsen in Nieuw-West

Donderdag 8 november organiseerden we een huiskamerbijeenkomst over OV en fietsen in Nieuw-West. Tijdens deze kleinschalige bijeenkomst zijn we met elkaar in gesprek gegaan over onder andere veiligheid, onderhoud en duidelijkheid van fietsroutes in ons stadsdeel. En keken we naar de verbeteringen en verslechteringen van het OV in Nieuw-West, als gevolg van de invoering van het nieuwe OV-netwerk in Amsterdam afgelopen juli.

Lees verder

Schiphol nog meer groeien?!

Als bewoner van Nieuw-West is de constante stroom aan vliegtuigen over onze wijken u vast niet ontgaan. Schiphol heeft de afgelopen jaren de wettelijke limiet van 500.000 vliegtuigbewegingen bereikt, en mag  tot en met 2020 niet verder groeien. Daarom werkt het kabinet nu aan plannen voor de toekomst van Schiphol. Minister van Nieuwenhuizen heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) daarom om advies gevraagd. De ORS zegt zelf dat hun advies zal gaan over de vraag: "Of en zo ja in welke omvang mag Schiphol in de jaren daarna weer groeien?"

Lees verder

OV gaten en fietsknelpunten

Duurzaam vervoer is essentieel in een stad die gezond en bereikbaar wil blijven. In Nieuw-West ontbreekt het op sommige plekken aan voldoende OV-verbindingen. Nieuw-West is weids opgezet en daardoor dunner bevolkt dan bijvoorbeeld Centrum en West. Dat maakt het relatief duurder om een fijnmazig OV-netwerk in stand te houden. Dit mag echter geen reden zijn om niet in alle wijken goed OV te behouden of te creëren. Bij de recente wijzigingen van het OV-netwerk, kwam Nieuw-West er bekaaid af. Fietsen in Nieuw-West is in het algemeen op een redelijk goed niveau. We hebben prachtige parken om doorheen te fietsen en op veel plekken liggen ruime, vrijliggende fietspaden. Toch zijn er een aantal hardnekkige problemen die we willen agenderen.

Lees verder

De eenzame strijd voor het behoud van De Boterbloem

 

In de Westerpost verscheen deze week een ingezonden brief van Sarah Biddle, lid stadsdeelcommissie, over de eenzame strijd van GroenLinks voor het behoud van De Boterbloem. Aanvullend een artikel van Cees Fisser, over het verloop van de stemming tijdens de stadsdeelcommissie vergadering van 2 oktober. 

Lees verder