GroenLinks Nieuw-West Huis-aan-Huis 24 februari 2018

Huis-aan-huis op een zonnige winterse dag

Zaterdag gingen weer elf enthousiaste GroenLinks'ers met dikke mutsen en winterwanten de straat op rondom de Robert Fruinlaan. Ik ging op pad met Paulus, onze doorgewinterde politicus die al vele jaren actief is in Amsterdam Nieuw-West. Ik ben zelf kandidaat voor het stadsdeel en heb al vaker meegedaan met huis-aan-huis acties. Ik liep voor het eerst met een prikker en een vuilniszak - onze manier om tijdens het huis-aan-huizen een steentje bij te dragen aan de bestrijding van het zwerfvuil - en misschien mede door de aanblik van mijn steeds voller wordende vuilniszak begonnen veel mensen over het zwerfvuil te praten. Inderdaad een vervelend probleem en veelgehoorde klacht.

Zwerfvuil is makkelijk op te lossen: simpelweg de stadsreiniging vaker laten uitrukken. Maar daar is op bezuinigd en dat zie je meteen terug in de aanblik van de straten. Zwerfafval is niet alleen lelijk om te zien, het is ook gevaarlijk voor dieren en het milieu. Die bezuiniging wil GroenLinks dus graag terugdraaien. Het is daarnaast ook belangrijk om elkaar erop aan te spreken. Zoals één betrokken buurtbewoner vertelde: "Ik woon tegenover een vuilcontainer en maak helaas vaak mee dat men zich niet aan de regels houdt. Ze zetten de vuilniszakken naast de container in plaats van er in. Dat zijn gewoon mijn eigen buren. Ik snap er niks van. Als ik ze er op aanspreek, doen ze alsof ze van niks weten." Ik complementeerde haar met haar gedrag. Elkaar aanspreken is het meest effectief, want het is immers vrij ondoenlijk voor de gemeente om bij elke vuilcontainer een handhaver neer te zetten.

Verreweg de meeste mensen in deze buurt, en in heel veel buurten in Nieuw-West, zijn uiterst tevreden. Ze wonen hier rustig en toch dichtbij de stad. Een moeder van twee jonge kinderen had last van jongeren die steeds de speeltuin kapot maakten. De gemeente reageerde gelukkig hier gelukkig adequaat op en knapte de boel steeds weer op, maar het blijft heel vervelend vandalisme. Al pratende kwamen we er op dat er ook weinig te doen is voor jongeren. Natuurlijk is het niet goed te praten dat men uit verveling een speeltuin gaat slopen, maar is wel een mogelijke oplossing van dit gedrag.

Zo kwamen we te spreken over het gebrek aan horeca in Nieuw-West, een thema waar Paulus haar uitgebreid over kon vertellen. De huidige stand van het al lang leegstaande pand op de Oostoever van de Sloterplas, de uitbater van een hen beide bekend café wilde in Nieuw-West wel iets beginnen, maar had nog bedenkingen, en ken je Hotel Buiten, ja natuurlijk. Het leek alsof ze elkaar hier al vaker over hadden gesproken. Ze vroeg zich af of er in Nieuw-West wel genoeg animo is voor horeca. Dat hangt ook samen met de wens van GroenLinks voor meer verdichting in Nieuw-West en meer diversiteit in woningaanbod. Als er meer mensen wonen van verschillende leeftijdsgroepen, zijn er meer mensen die een terrasje pakken, gaan winkelen, uit hun dak gaan in een hippe club, een museum bezoeken... allemaal in Nieuw-West. Want GroenLinks wil meer in Nieuw-West!

In de komende weken gaan onze kandidaten op Toer van Ontmoeting door Nieuw-West en daarnaast gaan we verder met gesprekken door onze huis-aan-huis acties om te horen wat er speelt onder de bewoners van ons mooie stadsdeel. Voor meer informatie over de Toer, hou de agenda in de gaten. Wil je meedoen met één van onze acties, stuur dan een mailtje.