Nieuws

We zoeken nieuwe bestuursleden!

De afdeling GroenLinks Amsterdam Nieuw-West is op zoek naar een secretaris en een algemeen bestuurslid sociale media die willen bijdragen aan het verder uitbouwen van onze afdeling.

Lees verder

Bijeenkomst over woningdelen en verkamering

Praat & denk mee over verkamering tijdens een bijeenkomst voor bewoners.

Ben jij een student op kamers? Verhuur je kamers? Of ben je bewoner van een volledige woning in een complex waar je merkt dat appartementen steeds vaker worden opgedeeld in kamers? GroenLinks Amsterdam is benieuwd naar jouw ervaring! Wat gaat goed en wat kan beter? Praat erover mee op 28 maart!

Lees verder

In Nieuw-West zijn bewoners aan zet

Niets is te gek! Met deze houding zijn wij in de stadsdeelcommissie vol enthousiasme aan de slag gegaan met de Stem van Nieuw-West. De Stem van Nieuw-West is een online platform waar bewoners hun ideeën en wensen uit de buurt kwijt kunnen. Bewoners moeten zelf campagne voeren om steun van honderd bewoners te vinden. Als deze steun is bereikt, dan kan de initiatiefnemer zijn of haar plan presenteren in de stadsdeelcommissie. Met een positief advies, tips en tricks en ons netwerk, zetten wij het initiatief kracht bij. Samen met het dagelijks bestuur bekijken we de uitvoerbaarheid van het plan en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Lees verder

Terugblik huiskamerbijeenkomst OV en fietsen in Nieuw-West

Donderdag 8 november organiseerden we een huiskamerbijeenkomst over OV en fietsen in Nieuw-West. Tijdens deze kleinschalige bijeenkomst zijn we met elkaar in gesprek gegaan over onder andere veiligheid, onderhoud en duidelijkheid van fietsroutes in ons stadsdeel. En keken we naar de verbeteringen en verslechteringen van het OV in Nieuw-West, als gevolg van de invoering van het nieuwe OV-netwerk in Amsterdam afgelopen juli.

Lees verder

Schiphol nog meer groeien?!

Als bewoner van Nieuw-West is de constante stroom aan vliegtuigen over onze wijken u vast niet ontgaan. Schiphol heeft de afgelopen jaren de wettelijke limiet van 500.000 vliegtuigbewegingen bereikt, en mag  tot en met 2020 niet verder groeien. Daarom werkt het kabinet nu aan plannen voor de toekomst van Schiphol. Minister van Nieuwenhuizen heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) daarom om advies gevraagd. De ORS zegt zelf dat hun advies zal gaan over de vraag: "Of en zo ja in welke omvang mag Schiphol in de jaren daarna weer groeien?"

Lees verder