Fietstour voor fijner, veiliger en meer fietsen in Nieuw-West

Op zondag 16 september organiseerden Sjoerd Having en Wouter Haver namens het bestuur een fietstocht door Nieuw-West. De fietstocht ging langs mooie routes, maar er werd ook stilgestaan bij lokale ontwikkelingen en knelpunten in het fietsverkeer.

De start was aan het Delflandplein, waar fractielid Dick Spruitenburg de nieuwste ontwikkelingen rondom het verkeer in de buurt toelichtte. Tijdens de fietstocht werd er letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij de werking van stoplichten, het belang van wijkinrichtig met fietsende kinderen als uitgangspunt en fietsparkeren aan het Osdorpplein. Daarnaast gaf Ben Diepstraten een introductie namens de Fietsersbond Amsterdam en Janine Hogendoorn van Ring-Ring vertelde aan de oevers van de Sloterplas over het belang van het belonen en betrekken van fietsers in dit gebied. De laatste tussenstop werd gemaakt bij New Metropolis. Hier vertelde projectleider Peter Both dat de fiets in de veranderende stad één van de thema’s is in deze nieuwe dependance van Pakhuis de Zwijger. Het eindpunt van de fietstocht was bij Bar Lely, één van de nieuwe horeca aanwinsten in Nieuw-West. Hier werd afgesloten met een drankje en zijn er afspraken gemaakt, met onder andere fractielid Sarah Biddle, om binnenkort voorstellen te gaan uitwerken voor duurzame fietsverbeteringen in Nieuw-West.

Het bestuur wil iedereen bedanken voor de inzet en gezelligheid!