Schiphol nog meer groeien?!

Als bewoner van Nieuw-West is de constante stroom aan vliegtuigen over onze wijken u vast niet ontgaan. Schiphol heeft de afgelopen jaren de wettelijke limiet van 500.000 vliegtuigbewegingen bereikt, en mag  tot en met 2020 niet verder groeien. Daarom werkt het kabinet nu aan plannen voor de toekomst van Schiphol. Minister van Nieuwenhuizen heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) daarom om advies gevraagd. De ORS zegt zelf dat hun advies zal gaan over de vraag: "Of en zo ja in welke omvang mag Schiphol in de jaren daarna weer groeien?"

Het antwoord is duidelijk: Schiphol moet niet groeien, maar juist krimpen. Als we de problemen van klimaat en luchtkwaliteit serieus willen nemen wordt het tijd dat we het vliegtuig laten staan en de trein gaan nemen.

Dit is een kans voor bewoners om van zich te laten horen, en een tegengeluid te geven tegen het verhaal van eeuwige groei. Dit mogen we niet laten schieten! Daarom deze oproep: tot 20 november kan iedereen de online consultatie invullen. Dus klik op de link, vul het formulier in, stop verdere groei van Schiphol!

Link: https://www.omgevingsraadschiphol.nl/formulier/