OV gaten en fietsknelpunten

Duurzaam vervoer is essentieel in een stad die gezond en bereikbaar wil blijven. In Nieuw-West ontbreekt het op sommige plekken aan voldoende OV-verbindingen. Nieuw-West is weids opgezet en daardoor dunner bevolkt dan bijvoorbeeld Centrum en West. Dat maakt het relatief duurder om een fijnmazig OV-netwerk in stand te houden. Dit mag echter geen reden zijn om niet in alle wijken goed OV te behouden of te creëren. Bij de recente wijzigingen van het OV-netwerk, kwam Nieuw-West er bekaaid af. Fietsen in Nieuw-West is in het algemeen op een redelijk goed niveau. We hebben prachtige parken om doorheen te fietsen en op veel plekken liggen ruime, vrijliggende fietspaden. Toch zijn er een aantal hardnekkige problemen die we willen agenderen.

 

Fietsen in Nieuw-West

 

We juichen de verbeteringen voor fietsen binnen de ring toe. Het aanleggen van fietsstraten op grote verkeersaders in de binnenstad komt iedere fietsende Amsterdammer die weleens in de stad moet zijn, ten goede. Het belang van deze grote projecten in de drukke stad is evident. Minder evident zijn de lokale problemen waar fietsers in Nieuw-West tegenaan lopen.

Er is klein leed. De Nieuw-Wester die vertelt dat het fietspad op de Johan Huizingalaan langs het Slotervaartziekenhuis in zuidelijke richting, al twintig jaar vol hobbels ligt, heeft niet het gevoel dat de gemeente oog heeft voor de stadsdelen buiten de ring. Dit fietspad behoort tot het plusnet, wat betekent dat de fietser hier snel en comfortabel over moet kunnen rijden. Dat gaat natuurlijk niet als het vol hobbels ligt.

Ditzelfde geldt voor de slechte staat waarin fietspaden worden achtergelaten na het openbreken van het wegdek (om bijvoorbeeld een leiding eronder te bereiken). Het prachtige rode asfalt wordt op veel plaatsen ontsiert door tegels in allerlei kleuren. Wederom krijgt de fietser last van zijn rug door het gehobbel over zo’n slecht wegdek. Plusnet moet plusnet blijven, dat betekent glad rood asfalt waar je heerlijk overheen kunt zoeven.

Er zijn ook grotere problemen. De veiligheid van fietsers is niet overal voldoende. Op de Sloterweg is veel sluipverkeer. De oude, smalle dorpsweg is hier niet op berekend. Het smalle fietsstrookje biedt de fietser onvoldoende bescherming tegen de vele auto’s die zich richting de snelweg wurmen. Deze weg is ook in theorie plusnet fiets, maar in de praktijk is de auto de baas op de weg.

Als laatste willen we onduidelijke routes en ontbrekende routes in kaart brengen. Hoe fiets je bijvoorbeeld vanuit Nieuw-Sloten door het Kasterleepark naar het Osdorpplein? Er blijkt een route te zijn bedacht (de plusnetroute loopt met een knik van de Louis Davidsstraat naar het Dijkwegpad), maar die is niet duidelijk aangelegd. Dit is funest. Een route moet intuïtief zijn, je moet er niet over hoeven nadenken. Je volgt gewoon het fietspad en mijmert ondertussen over het verjaardagscadeau voor je zus. Zo maak je fietsen comfortabel, makkelijk en fijn. En dus ook een aantrekkelijk alternatief.

Samen met Nieuw-Westers en met de fietsersbond willen we deze grotere en kleinere problemen in kaart brengen en uiteindelijk als advies aan de gemeente geven. Doe jij ook mee? Mail je ervaringen naar Sarah Biddle groenlinks@sadib.nl.

 

Openbaar Vervoer 

 

22 juli was de dag van de grootste verandering die ooit in het openbaar vervoersnetwerk van Amsterdam is ingevoerd. Eindelijk vertrok de eerste metro op de Noord-Zuidlijn, en dit bracht een compleet nieuwe dienstregeling met zich mee voor al het andere OV in de stad.Voor sommige delen van de stad pakte dit beter uit dan voor anderen en dit zijn de ervaringen waar we naar op zoek zijn: wat is er voor de bewoners van Nieuw-West veranderd, en is het een verbetering?

We kennen de verhalen van bus 21 en tram 14, en hoe de verschillende bewoners die zich hard maakten voor de  bereikbaarheid van hun wijk op liepen tegen hetzelfde probleem: het GVB is zich van geen kwaad bewust, en de gemeenteraad beslist niet over het OV in onze stad (die bevoegdheden liggen bij de Vervoerregio Amsterdam).  

Ook het stadsdeel heeft dus slechts een beperkte invloed op het openbaar vervoer in onze wijken.  Maar in de stadsdeelcommissie zijn wij de oren en ogen van de wijk. Het is onze taak om te luisteren wat onze buurt van zo’n grote en ingrijpende verandering vindt. Wij moeten het opnemen voor de bereikbaarheid van onze wijken. Wij moeten de stem van onze wijk door hele stad hoorbaar maken. “Daar gaan wij niet over” is een dooddoener waar bewoners niks aan hebben, en waar wij geen genoegen mee moeten nemen.

Een sterk en betaalbaar OV-net is cruciaal voor een leefbare stad. Het maakt uitstapjes mogelijk voor mensen die dat anders niet kunnen, en het kan een lange rij ronkende auto’s op asfalt veranderen in een elektrische tram met gras tussen de rails. Leefbaarheid, duurzaamheid, en sociale verbinding checken samen in.

Daarom willen we horen wat u vindt van de nieuwe dienstregeling en het OV in Nieuw-West. Hoe vaak moet u overstappen? Hoe ver moet u lopen naar uw halte? Zijn de trams te vol? Dit zijn de verhalen die we nodig hebben om het OV in Nieuw-West op de kaart te zetten en uiteindelijk te verbeteren. 20 oktober gaan we langs de deuren in Nieuw-Sloten om verhalen op te halen. Komen we u niet tegen, maar heeft u ons wel wat te vertellen? Mail ons! Dat kan op: dick.spruitenburg@amsterdam.nl

Samen strijden we voor een bereikbaar en duurzaam Nieuw-West!