In Nieuw-West zijn bewoners aan zet

Niets is te gek! Met deze houding zijn wij in de stadsdeelcommissie vol enthousiasme aan de slag gegaan met de Stem van Nieuw-West. De Stem van Nieuw-West is een online platform waar bewoners hun ideeën en wensen uit de buurt kwijt kunnen. Bewoners moeten zelf campagne voeren om steun van honderd bewoners te vinden. Als deze steun is bereikt, dan kan de initiatiefnemer zijn of haar plan presenteren in de stadsdeelcommissie. Met een positief advies, tips en tricks en ons netwerk, zetten wij het initiatief kracht bij. Samen met het dagelijks bestuur bekijken we de uitvoerbaarheid van het plan en welke middelen hiervoor nodig zijn.

De Stem van Nieuw-West is in ons stadsdeel gestart vanuit het ideaal dat Nieuw-West gevuld is met initiatieven, betrokken bewoners en ondernemers. Voor hen moet het zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om aan middelen en een netwerk te komen om hun ideeën te realiseren.

Als campagneleider van de Stem van Nieuw-West ga ik regelmatig het stadsdeel in om bewoners met ideeën te bereiken. Zo ben ik bijvoorbeeld bij een bijeenkomst geweest waar jongeren input konden geven aan de gebiedsplannen. Ik heb daar de ideeën vertaald naar de Stem van Nieuw-West zodat het voor de jongeren duidelijk werd hoe hun input werkelijkheid kan worden. Zo was er bijvoorbeeld een idee ontstaan om een streetart project op te zetten met kinderen uit de buurt.

Met zes moderatoren uit de stadsdeelcommissie proberen we vorm te geven aan de Stem van. Zo hebben we ideeën ontwikkeld hoe we meer bewoners met ideeën kunnen bereiken en hebben we al drie initiatieven mogen verwelkomen in de stadsdeelcommissie. Deze waren zeer divers. Van parkeergarage, tot kiosk, tot speelplek om invulling te geven aan braakliggend groen.

Natuurlijk is het belangrijk dat De Stem van Nieuw-West goed wordt uitgevoerd om het als middel binnen de stadsdeelcommissie in te zetten. Op deze manier kunnen wij signalen uit de buurt ophalen. Achter ieder idee zit immers een verhaal. Samen met de projectleider vanuit het stadsdeel voor de Stem van Nieuw-West ben ik aan het kijken hoe we dit middel het beste kunnen inbedden in de stadsdeelcommissie.

De Stem van Nieuw-West is belangrijk. Dat heeft dit online ideeën platform tot nu toe ruimschoots bewezen. Het maakt de vele initiatieven en de grote betrokkenheid van bewoners en ondernemers zichtbaar. De ideeën zijn heel divers, van ideeën voor een park of plein tot een tramlijn die delen van het stadsdeel verbindt en het organiseren van ontmoetingen. Initiatieven van bewoners en ondernemers zijn heel belangrijk voor een leefbare buurt.

Ideeën van onderop, vanuit bewoners en hun behoeftes. Dat staat bij de Stem van Nieuw-West centraal! Dus heb jij een goed idee voor jouw buurt? Schroom niet en stuur het in. 

Lees voor meer informatie mijn artikel op de website van De Stem van Nieuw-West: https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/artikel/151