Nieuws

Gebiedsplannen 2020 in Nieuw-West

Het einde van het jaar nadert en dat betekent voor de Stadsdeelcommissie dat we wederom mogen adviseren over de gebiedsplannen van het stadsdeel Nieuw-West. Dit jaar zijn de plannen een stuk concreter en is er meer focus dan het jaar hiervoor. De GroenLinks fractie juicht dit toe, maar blijft wel kritisch over de gestelde doelen. Door je doelen ook te kwantificeren maak je meetbaar hoe effectief je bent, en kun je beter controleren of deze behaald worden met de financiën die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. We lopen kort door onze adviezen heen per gebied.

Lees verder

Bewoners Delflandpleinbuurt verdienen schone lucht en touringcarvrij gebied

Laat ik beginnen met het benoemen van een klein succesje voor de stadsdeelcommissie en GroenLinks. In de agenda Touringcars 2020-2025 zien we het resultaat van ons eerste ongevraagde advies: het Delflandplein wordt twee keer expliciet genoemd als overlastlocatie. Dat lijkt klein, maar dat is winst en toont aan hoe de stadsdeelcommissie een effectieve (en langdurige) lobby op kan zetten om op te komen voor de lokale belangen van de bewoners van onze buurten. 

Lees verder

ALV 28 november

Op 28 november hebben we een als afdeling weer aan ALV.

Lees hieronder de agenda en bijbehorende stukken. De ALV start om 20:00. We beginnen om 19.00 gezellig met soep en broodjes gemaakt door de vluchtelingen uit het AZC waar coffee connect een onderdeel van is. Eet je mee? stuur dan een mailtje naar nieuw-west@groenlinks.nl zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

Vragen: Wij zijn Plein '40-'45!

De openbare ruimte maak je samen. Des te meer was GroenLinks Nieuw-West verbaasd over de berichtgeving rondom het uitstel van het project Plein '40-'45. Een project om trots op te zijn, omdat bewoners en ondernemers met elkaar het plein gaan vormgeven en beheren (zogenoemde commons). Meer betrokkenheid, creativiteit, binding en ambassadeurschap voor Nieuw-West kun je niet wensen. Slotermeer verdient beter dan een plein dat wordt wegbezuinigd. Het netwerk van bewoners en ondernemers dat zich om Plein '40-'45 bekommert dient te worden gekoesterd! Daarom stelt Esther Tienstra namens de fractie vragen om opheldering te krijgen over de situatie,

Lees verder

Wij zijn Plein '40-'45!

De openbare ruimte maak je samen. Des te meer was GroenLinks Nieuw-West verbaasd over de berichtgeving rondom het uitstel van het project Plein '40-'45. Een project om trots op te zijn, omdat bewoners en ondernemers met elkaar het plein gaan vormgeven en beheren (zogenoemde commons). Meer betrokkenheid, creativiteit, binding en ambassadeurschap voor Nieuw-West kun je niet wensen. Slotermeer verdient beter dan een plein dat wordt wegbezuinigd. Het netwerk van bewoners en ondernemers dat zich om Plein '40-'45 bekommert dient te worden gekoesterd! Daarom stelt Esther Tienstra namens de fractie vragen om opheldering te krijgen over de situatie en dient ze een advies in om het netwerk rondom Plein '40-'45 te waarderen en te behouden. 

Lees verder

Bewoners blij en trots met advies van GroenLinks over het autoluw maken van Nieuw-West

GroenLinks Nieuw-West onderschrijft het belang van de agenda autoluw. In een steeds drukker wordende stad met openbare ruimte die daardoor intensiever gebruikt wordt, is het essentieel om autogebruik te verminderen en maatregelen te nemen om bewoners te stimuleren om meer gebruik te maken van fiets en ov. In de voorgestelde maatregelen missen we een aantal keer een concrete uitwerking en/of tijdspad. Daarom hebben we in dit advies een aantal aanvullingen opgenomen. Verder zijn een aantal verkeerssituaties in de stadsdeelcommissie al besproken en behandeld en is er op basis van deze behandeling en input van bewoners eerder advies gegeven. De voorgestelde maatregelen betreft Osdorp behandelen we in en een apart advies. Met dit advies sluiten we aan bij de zorgen van bewoners die zijn komen inspreken Lees hieronder de spreektekst de adviezen over de volgende thema's, proces, verkeersveiligheid en openbaar vervoer.  Lees hieronder de spreektekst en het advies.

Lees verder