Vragen: Wij zijn Plein '40-'45!

De openbare ruimte maak je samen. Des te meer was GroenLinks Nieuw-West verbaasd over de berichtgeving rondom het uitstel van het project Plein '40-'45. Een project om trots op te zijn, omdat bewoners en ondernemers met elkaar het plein gaan vormgeven en beheren (zogenoemde commons). Meer betrokkenheid, creativiteit, binding en ambassadeurschap voor Nieuw-West kun je niet wensen. Slotermeer verdient beter dan een plein dat wordt wegbezuinigd. Het netwerk van bewoners en ondernemers dat zich om Plein '40-'45 bekommert dient te worden gekoesterd! Daarom stelt Esther Tienstra namens de fractie vragen om opheldering te krijgen over de situatie,

Inspreektekst: WIj zijn Plein '40-'45!

Vragen aan het dagelijks bestuur over het uitstel project Plein '40-'45

Inspreektekst: Wij zijn Plein '40-'45

Wat op Plein '40-'45 gebeurt is uniek. Niet de overheid, maar bewoners en ondernemers zetten stappen om hun plein te maken. Met trots presenteerde de groep betrokken bewoners, ondernemers en betrokkenen zich aan het stadsdeel en de stad: Wij zijn Plein '40-'45! Plein '40-'45 is dan ook uniek. Een symbool van de stedelijke vernieuwing en het tweede herdenkingsplein van Amsterdam.

Ter bekrachtiging van deze samenwerking (COMMON) is er ongeveer anderhalf jaar geleden een convenant gesloten. Vanuit het stadsdeel ondertekend door het gebiedsteam en Dagelijks Bestuurders Emre Ünver en Erik Bobeldijk. Zelf mocht ik vanuit de Stadsdeelcommissie en als Slotermeerder mijn handtekening zetten. 

Dit moment betekende veel:
*Veel voor de stad: We maken de inrichting van de openbare ruimte democratischer. *Veel voor Slotermeer: Ons buurtje is koploper in de democratische vernieuwing. *Veel voor mij: Ik was en ben trots op mijn Slotermeer en Slotermeerders met hart voor hun buurt. Trots op hun inzet voor een plasticvrij plein, een sluitend en divers aanbod qua winkels/horeca/markt en voor activiteiten waardoor het plein een podium wordt voor en door de buurt. Denk aan de BLEND-market: waar vele nieuwe ontmoetingen plaatsvinden. Het Zeepkistje (nu in pauze): een plek waar bewoners hun mening of ideeën kunnen ventileren. Of de jongeren van Plein '40-'45: Het plein is immers niet alleen van volwassenen, maar van ons allemaal!  

De start van deze COMMON was een hart onder de riem voor Slotermeer. Na jaren wachten, uitstellen en afstel door de crisis, is er eindelijk ruimte voor het plein! Zijn er eindelijk middelen om het plein te verbeteren en om een invulling te geven vanuit de buurt. 

Op 5 mei liet Slotermeer met trots haar plein aan de burgemeester en Amsterdam zien. Deze dag was het plein een podium voor en door de buurt. Het was een warm samenzijn. Stap voor stap ontwikkelen er zich initiatieven en stap voor stap breidt de COMMON zich uit. Berichtgeving over eventuele bezuinigingen was dan ook een enorme schok. Tweeledig: Voor het plein en de buurt: “Weer geen verbetering van de openbare ruimte, weer uitstel”. Voor de betrokken bewoners en ondernemers die zich met hart en ziel inzetten voor hun buurt en plein. Voor hen is dit heel pijnlijk.

Regelmatig heeft de stadsdeelcommissie gevraagd om een update over de ontwikkelingen rondom het plein. Keer op keer kregen we het antwoord dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn en er dus geen update nodig was. De berichtgeving over eventuele bezuinigingen kwamen dan ook als donderslag bij heldere hemel. We willen nu weten wat de stand van zaken echt is! Daarom hebben we vandaag vragen gesteld over eventuele bezuinigingen. 

Om de buurt en haar betrokken bewoners te steunen dienen wij dit advies in en hopen op de steun van de voltallige stadsdeelcommissie en het DB. Als een Shout out om het belang van de COMMON te onderschrijven en als hart onder de riem voor iedereen die zich heeft ingezet voor ons Plein '40-'45. Als een alarmbel vanuit bewoners naar ons dagelijks bestuur en het college van B&W.

Het zou zonde zijn als het kind met het badwater wordt weggegooid en door eventuele bezuinigingen op de ontwikkeling van openbare ruimte, deze common minder krachtig wordt of zelfs verdwijnt. 

Immers zijn wij in Nieuw-West allemaal plein Plein '40-'45!

Vragen uitstel project Plein '40-'45

De fractie van GroenLinks Nieuw-West was geschokt over de berichtgeving rondom het mogelijk uitstel van de ontwikkeling van de openbare ruimte rondom Plein '40-'45. Slotermeer verdient meer dan een wegbezuinigd plein. Plein '40-'45, als tweede herdenkingsplechtigheid van de buurt, is een plein dat echt een opknapbeurt nodig heeft voor we het kunnen teruggeven aan de buurt. Die tijd is nu. 

Voor de ontwikkeling van het plein is een groep betrokken bewoners en ondernemers opgestaan, die zich belangeloos inzetten voor het plein. Die meedenken over de herinrichting en programmeren op het plein. Hiernaast is er een groep bewoners dat regelmatig gaat prikken op het plein om duidelijk te maken dat de markt en het plein eindelijk eens af moet van al het afval en plastic. De samenwerking en inzet van de groep betrokkenen noemen we een common. 

Met de zogenaamde common rondom Plein '40-'45 is Slotermeer en Nieuw-West koploper op het gebied van democratisering. De herontwikkeling en programmering gebeurt niet van bovenaf, maar van onderop. Om dit mogelijk te maken is steun vanuit het stadsdeel nodig. In persoon van projectmanagers en financiële middelen. Zonder steun van bovenaf, geen common van onderop. Dat is de samenwerking. Om deze reden maakt de fractie van GroenLinks zich zorgen over bezuinigingen op de ontwikkeling van openbare ruimte rondom Plein '40-'45 en heeft ze de volgende vragen:

  • Klopt het dat het project Plein '40-'45 te maken krijgt met bezuinigingen rondom de ontwikkeling van de publieke ruimte?

  • Is het stadsdeelbestuur zich bewust van de waarde van Plein '40-'45, als monument, namelijk het tweede herdenkingsplein van Amsterdam?

  • Is er bekend welke effecten dit heeft dit op de middelen tot programmering op het plein? 

  • Heeft dit effect op de borging van de gemeenschap (common) die rondom het plein is ontstaan?

  • Erkend het stadsdeelbestuur de meerwaarde en inzet van de groep bewoners en ondernemers om het plein, namen het in beheer nemen van het plein, samen met de gemeente?

  • Erkend het stadsdeelbestuur dat we als Slotermeer-Nieuw-West hierin koploper zijn in Amsterdam?

  • Is het stadsdeelbestuur het niet met ons eens dat het verminderen van de inzet en energie van betrokken bewoners en ondernemers ingaat tegen doelstellingen op het gebied van democratisering die dit college zichzelf heeft gesteld?

  • Vanuit democratiseringsoogpunt wij als stadsdeel ons zoveel mogelijk moeten inzetten om bezuinigingen zoveel mogelijk tegen te houden?

  • Het stadsdeel, samen met de common Plein '40-'45 op zoek moet gaan naar extra financiële middelen voor continuïteit, waardering en voortbestaan van deze gemeenschap?

  • Wij allemaal in Nieuw-West Plein '40-'45 zijn?