Liever de Oost-Westlijn dan doortrekken Noord-Zuidlijn

Het Rijk en Schiphol willen graag de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol om het treinverkeer te ontlasten. Deze lijn heeft echter een lage vervoerswaarde en brengt ook risico’s met zich mee. Stadsdeelcommissielid Sarah Biddle duikt in het onderwerp en schreef een uitgebreid advies.
 

De noordelijke oevers van de Nieuwe Meer, de Oeverlanden, is een natuurgebied en is hoofdgroenstructuur. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, grenzend aan de Oeverlanden, past in oudere plannen om dit gebied tot een stedelijk milieu te ontwikkelen. Al in 2016, in het beleidsstuk genaamd Koers 2025, worden in de Oeverlanden bouwlocaties ingetekend en houdt men rekening met de metro: “Op langere termijn speelt in dit gebied ook het geheel of gedeeltelijk doortrekken van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol.” Ook al beseft men dan al goed dat bouwen in de hoofdgroenstructuur (en buiten ‘Bestaand bebouwd gebied’ in de Provinciale Structuurvisie) niet zonder slag of stoot zal gaan: “Dit vergt een langdurig traject.”

Uit dit beleidsstuk ontspruiten andere beleidsstukken waarbij grotere of kleinere stukjes van de hoofdgroenstructuur in de Oeverlanden bebouwd worden: Enter [NL], Ruimte voor de Economie van Morgen, en als laatste het concept Kantorenplan 2019. In dat laatste stuk stond de hele Oeverlanden, inclusief hoofdgroenstructuur, als stedelijk werkmilieu aangeduid voor toekomstige ontwikkeling. Dit is gelukkig een halt toegeroepen door een eerder advies vanuit GroenLinks Nieuw-West, overgenomen in een motie van de GroenLinks-raadsleden Van Renssen en Groen.

Het aanleggen van deze metrolijn zal de druk om te gaan bouwen rondom de metrolijn sterk vergroten. Toekomstige stadsbesturen zullen in de verleiding komen om de vervoerswaarde van de aangelegde metrolijn te vergroten door er toch te gaan bouwen. Terwijl de vervoerswaarde vrij laag is. Er worden slechts ongeveer 14.000 mensen mee bereikt, wat door toekomstige bebouwing in het Schinkelkwartier nog kan verdubbelen. Echter, ligt dwars door het Schinkelkwartier al een prachtige metrolijn. Enkele extra metrostations zal deze nieuwe bewoners al goed bedienen. Ter vergelijking, rondom het tracé van de Oost-Westlijn in Nieuw-West wonen 46.000 mensen.

De Oost-Westlijn verbindt West, Nieuw-West, én Oost met Schiphol, het centrum en met de Noord-Zuidlijn. Het ontlast de bomvolle trams 1 en 26 en biedt een robuuste verbinding voor toekomstige verdichting van de stad. Zal het doortrekken van de Noord-Zuidlijn niet gaan concurreren met de Oost-Westlijn die op slechts 2 km afstand ligt? In ons advies roepen wij de gemeenteraad op om de haalbaarheid van het naast elkaar bestaan van beide metrolijnen te onderzoeken en om rekening te houden met de gevolgen voor de Oeverlanden.

Je kunt het advies hier zelf lezen.