Sarah Biddle over de Agenda Autoluw

Het college heeft in oktober 2019 de Agenda Autoluw vrijgegeven voor inspraak bij de stadsdelen. Een prachtig plan en broodnodig in een drukke stad waar de openbare ruimte steeds intensiever gebruikt wordt. Wel miste de GroenLinks-fractie in Nieuw-West concrete plannen voor ons stadsdeel. Daarom hebben zij toen een aantal adviezen ingediend:

  • Pilot verkeersremmende maatregelen Sloten en Nieuw-Sloten
  • Doorstroming naar de A9 via de Amsterdamse baan/S106 verbeteren
  • Verkeersremmende maatregelen Burgemeester Vening Meineszlaan
  • Beter en goedkoper ov
  • Deelfietsen bij (eind)haltes van de tram

De Pilot verkeersremmende maatregelen Sloten en Nieuw-Sloten zoekt naar concrete maatregelen om het vele doorgaande verkeer over de eeuwenoude Sloterweg te stoppen en tegelijkertijd ook het verkeer door Nieuw-Sloten te stremmen. Immers zou anders veel verkeer zich verplaatsen naar Nieuw-Sloten, zoals een recente tijdelijke afsluiting van de Sloterweg weer eens aantoonde.

Om aandacht te geven aan dit advies en aan de noodzaak van autoluw in Nieuw-West, heeft ons fractielid Sarah Biddle zitting genomen in de raadscommissie in de Stopera om de gemeenteraadsleden en de wethouder toe te spreken. Je kunt haar inbreng hier terugkijken.

Nu is het afwachten op het mobiliteitsplan dat deze lente verwacht wordt waarin de plannen voor Nieuw-West zijn uitgewerkt. Uiteraard zit onze fractie er dan ook bovenop om er voor te zorgen dat fietsers en voetgangers ook in dit stadsdeel zich veilig en vrij kunnen bewegen.