Ongevraagd advies: samen met de buurt naar een mooi, veilig en bruisend Lambertus Zijlplein

Geuzenveld staat aan de vooravond van een grote transformatie. Met de stedelijke vernieuwing die er nu al plaatsvindt in de Bakemabuurt, de plannen en discussies rondom de Nolensstraat en bestaande ambities rondom het Lambertus Zijlplein.

De Stadsdeelcommissie vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers hierin gehoord worden. Op zaterdag 9 november is GroenLinks met haar fractie en vrijwilligers de buurt ingegaan, met een klein aantal vragen over de buurt en het Lambertus Zijlplein. Bewoners en ondernemers is gevraagd hoe het plein beleefd wordt en wat de wensen en ideeën zijn voor het plein, de winkels en de markt. Zie dit advies als input en aanvulling voor alle bestaande plannen en ambities en als ondersteuning voor het werk wat nu al op grote schaal wordt verzet om het plein toegankelijker en levendiger te maken.

Bewoners, bezoekers en ondernemers gaven het plein een gemiddeld rapportcijfer van: 6,8.

 

Bewoners en ondernemers zijn erg betrokken bij het plein. Wel deelt iedereen de mening er erg lang gewacht moet worden op investeringen in de openbare ruimte. In de avonduren voelen veel bezoekers van het plein zich onveilig. Vooral de plofkraken en overvallen worden door veel bezoekers genoemd. Met als frequent voorbeeld de twee overvallen op het Kruidvat.

Bewoners en ondernemers zijn trots op hun buurt en het plein en zien de potentie van de openbare ruimte. Met dank aan de inzet van winkeliers en het Wijkpraktijkteam, die al veel hebben bereikt op het gebied van preventie en leefbaarheid. Over het winkel en het horeca -aanbod waren de meningen verdeelt. Sommige bezoekers vonden het prima, anderen missen grote winkelketens als Blokker of HEMA. Ook klonken er stemmen dat er wel erg veel groenteboeren waren.

Bewoners, ondernemers en gebruikers vonden over het algemeen de inrichting van het plein goed. Het plein is ruimtelijk opgezet, waardoor er genoeg plek is voor reuring en voor de wekelijkse markt. Over de wekelijkse markt is iedereen erg tevreden. Goed bezocht en trekt nieuwe mensen uit verschillende wijken.

Kortom, het Lambertus Zijlplein, is een plein dat veel te bieden heeft. Ondernemers en bewoners nodigen iedereen graag uit om het plein te bezoeken en ervaren. Laten we met elkaar alle kansen benutten die ervoor dit plein liggen.

Ongevraagd advies Lambertus Zijlplein

Groenlinks Nieuw/West dient een aantal adviezen in op 5 thema´s:

 • De Markt die er nu op maandag is. 
 • De Veiligheid op en rond het plein 
 • Reuring op het plein
 • Aanbod van winkels en horeca op het plein
 • De Aankleding op en rond het plein

Markt:
De wekelijkse markt wordt goed bezocht en als heel positief ervaren door betrokkenen. Daarom is de roep om extra marktdagen groot. Meer marktdagen en vaste standplaatsen bieden kansen voor binding van marktverkopers met het Lambertus Zijlplein. Daarom dient de Stadsdeelcommissie de volgende adviezen in:

 1. Onderzoek de mogelijkheden om meer marktdagen te realiseren.
 2. Onderzoek de mogelijkheden om vaste standplaatsen voor marktkoopverkopers te creëren.

Veiligheid:
Veiligheid is een belangrijk thema op het Lambertus Zijplein. Zeker na de recente overvallen van de afgelopen maand. Zowel ondernemers en bewoners gaven dit aan in de enquête en kwamen ook met concrete voorstellen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten. De stadsdeelcommissie dient daarom de volgende adviezen in:

 1. Organiseer een lichtschouw om de kwaliteit van de verlichting van het plein te onderzoeken en waar nodig aan te passen. Vooral de doorgang tussen de Albert Heijn en de Zeeman is een donkere hoek waar bezoekers, maar ook winkeliers zich onveilig voelen.
 2. Onderzoek de mogelijkheden om meer handhaving te realiseren, de aanwezige handhaving zichtbaarder te maken en de communicatie met winkeliers over de handhaving te verbeteren.
 3. Hangjongeren en verslaafden op het plein zorgen voor een onveilig gevoel. Veel maatschappelijk werk en jongerenwerk is al heel actief rond het plein. Hierover ontvingen wij ook complimenten. Het advies is om de middelen om verslaafden/jongeren op te vangen, te intensiveren zodat er nog meer mogelijkheden ontstaan voor probleemoplossing en vrijetijdsbesteding voor deze groep.

Reuring:
Het plein wordt al goed bezocht en benut, maar er liggen nog meer kansen voor meer bezoekers en het toevoegen van extra functies. De wensen van bezoekers en ondernemers liggen bij meer ontmoeting, diverser gebruik en vergroening. Daarom geeft de stadsdeelcommissie de volgende adviezen rondom reuring op het Lambertus Zijlplein:

 1. Intensivering van activiteiten op het plein die ontmoeting stimuleren, het gebruik vergroten en betrokkenheid bij het plein aanwakkeren. De Iftar eerder dit jaar en de winterweek waren een mooie eerste aanzet. Een eventuele winkeliersvereniging kan hierbij ondersteunen, eventueel gecombineerd met een BIZ.
 2. Alle winkelpanden zijn twee-laags. Ga in gesprek met ondernemers van het Lambertus Zijlplein over het gebruik van de bovenste laag en of zij open staan om deze een andere bestemming te geven. Denk aan (tijdelijke) ruimtes waar zzp’ers, creatievelingen of kleine bedrijven kunnen werken of bewonersinitiatieven zich kunnen ontwikkelen. Op deze manier maak je het plein diverser qua gebruikers en creëer je meer gebruikers van het plein.

Aanbod:
Het aanbod op het Lambertus Zijlplein kan nog veel diverser, zowel qua horeca en winkels. Dit maakt het plein namelijk aantrekkelijker voor nog meer bezoekers. Daarnaast kan het veiligheidsgevoel s ’avonds vergroot worden. In de avond zijn alleen de Albert Heijn en de Vomar open. De Vomar mist de connectie met het plein vanwege de parkeerplaats die de winkel afschermt. Hierdoor is het in de avond erg stil. De Stadsdeelcommissie heeft omtrent het aanbod de volgende adviezen:

 1. Stimuleer een diverser horeca aanbod rond het Lambertus Zijlplein waar mogelijk.
 2. Inventariseer samen met de omgevingsmanager de mogelijkheden om het winkelaanbod diverser te maken.
 3. Moedig winkeliers en horecaondernemers aan om hun openingstijdens te verruimen zodat de veiligheidsbeleving op het plein s ‘avonds vergoot wordt.

Aankleding:
De winkelpuien kunnen aantrekkelijker gemaakt worden waardoor het plein een mooier wordt. Het Lambertus Zijlplein is een mooi open plein maar uit de enquête bleek dat er veel behoefte is aan groen op het plein. Ook gaven bewoners en ondernemers aan dat ze meer plekken willen om elkaar te ontmoeting door het creëren van zitgelegenheden. De Stadsdeelcommissie heeft omtrent de aankleding de volgende adviezen:

 1. Ga als stadsdeel in gesprek met ondernemers en de vastgoedeigenaar, om de mogelijkheden te onderzoeken voor signing op de pui. Waardoor er een rustige uitstraling wordt gerealiseerd. Ook het creëren van uniforme winkelsigning voor alle winkels zou hieraan bij kunnen dragen.
 2. Creëer meer groenvoorzieningen en zitgelegenheden in de openbare ruimte op en rondom het Lambertus Zijlplein. Bij het aanleggen van groenbakken of groenstroken zou er gedacht kunnen worden aan zelfbeheer om ook zo de buurt meer bij het plein te betrekken en eigenaarschap te creëren.