Bewoners Delflandpleinbuurt verdienen schone lucht en touringcarvrij gebied

Laat ik beginnen met het benoemen van een klein succesje voor de stadsdeelcommissie en GroenLinks. In de agenda Touringcars 2020-2025 zien we het resultaat van ons eerste ongevraagde advies: het Delflandplein wordt twee keer expliciet genoemd als overlastlocatie. Dat lijkt klein, maar dat is winst en toont aan hoe de stadsdeelcommissie een effectieve (en langdurige) lobby op kan zetten om op te komen voor de lokale belangen van de bewoners van onze buurten. 

Maar ons werk is nog niet gedaan. En ondanks dit kleine succesje is er meer aandacht nodig voor de gebieden buiten het centrum. De focus van de Agenda ligt duidelijk op waar de touringcars nu zijn en hoe ze daar weggehaald kunnen worden. Veel minder wordt er gekeken naar waar we deze bussen naartoe willen hebben, en hoe we ze daar in goede banen gaan leiden. 

Daarom zijn we blij met het advies van het DB.  Aandacht voor het gebied buiten het centrum en buiten de ring is het voornaamste en meest fundamentele punt wat we moeten communiceren, en staat in het advies dan ook op nummer 1. Dit wordt duidelijk onderbouwd door de locaties Sloterdijk/Delflandplein als urgente voorbeelden aan te dragen. Ook delen de zorgen van het DB als het gaat om de tijdlijn van verplichte rijroutes. Dat de verplichte routes voor stadsdelen Noord, Nieuw-West, en Zuidoost “in een later stadium worden uitgewerkt” volstaat niet.  Juist deze stadsdelen moeten de touringcars uit het centrum opvangen, en hebben dus beleid nodig om dit op een goede manier te kunnen doen. Niet achteraf de rommel opruimen, maar juist nu een duurzame oplossing vinden voor de gehele stad. Bij Nota varen sprak onze fractie scepsis uit over de positieve effecten van een groei in toeristenvervoer over water naar ons stadsdeel. Op de inhoud blijven wij erbij dat de buurt niet zit te wachten op een toestroom van toeristen uit het centrum. Echter lezen wij in dit stuk de mogelijkheid om in dit kader de Westlandgrachtsluis (eindelijk) aan te pakken, een wens die vaak door bewoners wordt uitgesproken. Daarom steunen we ook dit advies.  

Tot slot zijn wij verheugd met de daadkrachtige taal van het DB als het gaat om duurzaamheid en schone lucht. Zowel het voorstel om de stadsdelen buiten de A10 mee te nemen in het actieplan schone lucht, als de ambitie om touringcars ook buiten het centrum voor 2025 geheel uitstootvrij te maken sluiten goed aan bij onze eerder ingediende schriftelijke vragen en steunen wij van harte. Ook onze bewoners hebben recht op schone lucht en een duurzame leefomgeving, en daar zullen wij ons altijd hard voor maken.