Groenlinks nieuw-west zet zich in voor duurzame mobiliteit

Deze stadsdeelcommissievergadering is er gevraagd en ongevraagd advies ingediend over duurzaam vervoer. Ons commissielid Sarah Biddle heeft in samenwerking met de fietsersbond het initiatief genomen om in alle gebieden van Nieuw-West een schouw te organiseren betreft gevaarlijke knelpunten betreft veiligheid, fietsparkeren, achterstallig onderhoud en de bereikbaarheid en kwaliteit van fietsroutes. Deze keer is er ingezoomd op het gebied Slotervaart. 

Verder heeft Sarah Biddle een advies ingediend om te voorkomen dat er middels het doortrekken van de Noord-Zuidlijn een onnodige toeristenlijn over het treintraject richting Schiphol wordt aangelegd om daarmee te voorkomen dat het groene gebied de Oeverlanden onder druk komt te staan. Verder juichen wij het advies betreft duurzaam taxivervoer, ook voor Nieuw-West, door het dagelijks bestuur toe. Juist met het grote aantal taxichauffeurs dat woonachtig is in Nieuw-West is het essentieel om de voorgestelde maatregelen ook buiten de ring door te voeren. 

Slotervaart fiets door.

Met dit advies en het begeleidende rapport wil de fractie van GroenLinks het fietsen in Nieuw-West onder de aandacht brengen. Fietsen biedt veel voordelen: het is gratis, het is groen en het is gezond. Wij zijn van plan om door heel Nieuw-West te gaan fietsen en een inventarisatie te maken van de volgende aandachtspunten:  

  • Veiligheid we inventariseren plekken waar de verkeersveiligheid onder druk staat. · Bereikbaarheid en kwaliteit routes we inventariseren plekken waar de bereikbaarheid van OV, voorzieningen onvoldoende is en/of waar de routes onduidelijk of van slechte kwaliteit zijn.
  • Onderhoud we inventariseren plekken waar de fietspaden in slechte staat verkeren.
  • Fietsparkeren we inventariseren problemen met fietsparkeren.

Advies
Met genoegen bieden wij het stadsdeelbestuur het bijgevoegde rapport aan met daarbij het advies om binnen acht weken een reactie op het rapport uitgesplitst per plek naar de stadsdeelcommissie te sturen. In de reactie kunnen voorgenomen maatregelen worden toegelicht òf kan het dagelijks bestuur uitleggen waarom er voor deze plek geen maatregelen worden getroffen.