GroenLinks Nieuw-West staat voor de vrijheid van bewoners

GroenLinks Nieuw-West staat voor de vrijheid van bewoners. Belangrijk bij het creëren van deze vrijheid op lokaal niveau is het mogelijk maken en aanmoedigen van lokale initiatieven. Buurten worden hier namelijk sterker van en bewoners ontwikkelen zichzelf voor en door hun eigen wijk. De rol van gemeente hierin is belangrijk, zij moeten het zo makkelijk mogelijk maken om als bewoner een actieve rol te kunnen spelen. Actief naast de bewoner in plaats van passief achter regels.

Daarom is GroenLinks Nieuw-West verbaasd over de manier waarop de herdenkingen op 4 mei worden gefinancierd in  het stadsdeel. Daarnaast zijn de leges voor kleinschalige evenementen weer gestegen wat het voor bewoners onbetaalbaar en onmogelijk maakt om initiatieven te organiseren. De verhogingen van de leges moeten worden stopgezet.. Ook moet je initiatieven  behouden en koesteren die belangrijk zijn in de buurt, zoals Broedplaats de Vlugt. Deze dreigt namelijk te verdwijnen door een opgelegde doorberekening van huurkosten vanuit de gemeente. De hogere kosten zijn voor veel huurders niet op te brengen, Terwijl de broedplaats  afgelopen 10 jaar een belangrijke positie in de wijk heeft verworven en onderdeel is geworden van de sociale structuur waar veel bewoners gebruik van maken.

Verlaag de leges voor kleinschalige evenementen:

De nieuwe verhogingen van de leges op evenementen in 2020 treft met name kleinschalige bewonersinitiatieven. Afgelopen week zijn er bijvoorbeeld gesprekken geweest met initiatiefnemers van 4 mei vieringen in Nieuw-West. Voor hen zijn de kosten voor een vergunning binnen 2 jaar tijd gestegen van 250 euro per viering, naar 980 euro per viering. Onverklaarbaar voor de initiatiefnemers. Evenementen zijn noodzakelijk voor binding van bewoners, zijn leuk en horen bij de stad.Het college heeft ook dit jaar vastgehouden aan het verhogen van leges voor kleinschalige buurtinitiatieven. Terwijl het verhogen van leges voor kleinschalige buurtinitiatieven haaks staat op de democratiseringsambities van dit college voor gemeenschappen, onze openbare ruimte en onze stad. Daarom adviseert de Stadsdeelcommissie om de eerste categorie uit te zonderen van verdere leges verhogingen.

Behoudt Broedplaats de Vlugt:

Gezien Broedplaats de Vlugt al ruim 10 jaar een belangrijk onderdeel is van ons stadsdeel en veel buurtcontacten heeft geborgd die wij graag behouden willen zien adviseren wij de raad om:

  • Wethouder Meliani te verzoeken om tot een redelijke oplossing te komen voor deze zaak, waar bescherming en behoud van de huidige huurders centraal staat.
  • Een onderhandelingstafel te openen waar de huidige huurders met alle betrokken partijen (zoals Urban Resort, Bureau Broedplaatsen) om tafel kunnen om tot een dergelijke redelijke oplossing te komen.

Met de buurt herdenken en verbinden:

Op 4 mei herdenken we in Nederland en Nieuw-West de slachtoffers die sinds het uitbreken van de 2de wereldoorlog zijn gevallen in oorlog en vredesmissies. Op 4 mei zijn we samen 2 minuten stil. Juist in deze tijd, waarin racisme en discriminatie tegen onder andere Joden, Moslims en de LHBTQI+ gemeenschap weer groeiende is, kan samen herdenken verbinden en in de strijd tegen haat en verdeeldheid helpen. Helaas zien wij dat de herdenkingen niet goed zijn geborgd in het (lokale) beleid, daarom dienen wij de volgende adviezen in:

  • Het stadsdeel maakt van de 4 mei herdenking een prioriteit en geeft het een vaste plek in de gebiedsplannen, om de genocide en de dictatuur van toen nooit te vergeten, en omdat het onderdeel uitmaakt van de leefbaarheid en de cohesie van Nieuw-West. Hetgeen precies aansluit bij de uitgangspunten van de gebiedsplannen in Amsterdam.
  • Er komt een vast aanspreekpunt binnen het stadsdeel met een duidelijk mandaat om de veiligheid te verzorgen en de vergunningen en meldingen te regelen. Ook coördineert dit aanspreekpunt de herdenkingen binnen het stadsdeel, over de verschillende afdelingen.
  • Elk gebiedsteam adopteert een herdenking en ondersteunt en faciliteert een commitee. vanuit het stadsdeel wordt gefaciliteerd dat er voldoende handhaving is rond 4 en 5 mei.
  • Er komen vaste criteria vanuit het Stadsdeel voor de herdenkingen. In samenwerking met de comités stelt het stadsdeel een lijst met zaken op die essentieel zijn voor een goede herdenking.
  • Kosten kunnen middels een voorschot door het Stadsdeel worden opgevangen en hoeven niet voor te worden geschoten door de vrijwilligers.
  • Er komt in de begroting van het stadsdeel (of de gemeente) een vaste post voor de 4 en 5 mei vieringen.
  • De comités willen graag per plek een informatiebord dat (tijdelijk) bij de herdenkingsplek staat om aan te kondigen dat daar een herdenking gaat plaatsvinden