Snorfiets naar de rijbaan, ook in Nieuw-West

Naar aanleiding van de zeer positieve evaluatie die eind 2019 bekend geworden is betreft de maatregel snorfiets naar de rijbaan stelt GroenLinks voor om te onderzoeken of deze maatregel ook buiten de Ring kan worden doorgevoerd. Verkeersmaatregelen zouden zo uniform mogelijk moeten zijn over heel de gemeente Amsterdam. Wij zijn voor een ongedeelde stad ook wat betreft verkeersregels en de veiligheid van Amsterdammers dient hierbij leidend te zijn.

 1. De daling van het aantal (geregistreerde ) ongevallen waarbij een snorfiets betrokken was
 2. Een hoge naleving van de nieuwe maatregel
 3. De afname van het aantal snorfietsen

Landelijk wordt er gewerkt aan een voorbereidingsbesluit om helmplicht in te voeren voor alle snorfietsgebruikers naar aanleiding van de succesvolle start in Amsterdam. De stadsdeelcommissie onderschrijft veel van de redenen en oorzaken die de aanleiding hebben gegeven tot het het nemen van de maatregel snorfiets naar de rijbaan binnen de ring A10. Daarom adviseren we om te onderzoeken of en waar deze maatregel in Nieuw-West kan worden toegepast. In 2020 komt er een mobiliteitsplan voor heel Nieuw-West. Daarom adviseren we in dit kader om daarin ook dit onderzoek mee te nemen en daaruit voortvloeiende maatregelen direct mee te nemen in dit mobiliteitsplan. Veiligheid voor alle verkeersdeelnemers in Nieuw-West is voor de Stadsdeelcommissie essentieel en moet leidend zijn bij het onderzoeken en mogelijk uitvoeren van deze maatregelen.

Lijst met evaluatiepunten:

 • Verbetering van de verkeersveiligheid, doorstroming en drukte op de fietspaden.
 • Sterke daling van het aantal geregistreerde ongevallen met letsel waar een snorfietser bij betrokken is. De cijfers betreffen de periode april 2016 tot oktober 2019. In 2019 is het aantal gedaald naar 29. Ook het aantal ongevallen waar een fietser bij betrokken is fors gedaald naar 114.
 • Het aantal conflicten tussen snorfietsers en andere weggebruikers is flink afgenomen.
 • Het aantal geregistreerde snorfietsers (bezit) in Amsterdam is gedaald van ongeveer 37.000 (januari 2018) naar ongeveer 26.000 (oktober 2019).
 • Het aantal verplaatsingen van snorfietsers is met circa 50% gedaald.
 •  Uit een reistijdanalyse blijkt dat snorfietsers op de rijbaan geen negatieve invloed hebben op de doorstroming van het autoverkeer en op de doorstroming van het openbaar vervoer.
 • De houding van fietsers is sinds de invoering van de maatregel niet of nauwelijks veranderd. Zij zijn onverminderd positief.
 • 52% van de snorfietsers blijft negatief over de maatregel, al is dat aandeel wel met een kwart afgenomen (het was 72%).
 • Bij de overige rijbaangebruikers blijft de verdeling gelijk ten opzicht van de 0 meting (51% negatief, 24 % positief en 25% is neutraal over de maatregel). Het aantal mensen dat de verkeerssituatie gevaarlijk vindt is wel afgenomen.

Terug naar ons stadsdeel. Voor het invoeren van deze maatregel is het essentieel dat er goed wordt onderzocht wat er mogelijk is. Ook voor het invoeren van deze maatregel binnen de ring is er veel consultatie geweest bij bewoners. De stadsdeelcommissie wil het DB dan ook vragen te kijken naar welke zaken er ter voorbereiding allemaal zijn gedaan en deze ook voor Nieuw-West in gang te zetten. Niet op alle wegen van Nieuw-West gaat het mogelijk en veilig zijn om deze maatregel in te voeren, een verbinding waar dit vooralsnog zeker niet kan is bijvoorbeeld de Lelylaan met nu nog een maximumsnelheid van 70km/u.

De stadsdeelcommissie is verder van mening dat het belangrijk is om na te denken over een uniforme aanpak betreft verkeer en vervoer voor heel Amsterdam. Dat zorgt voor duidelijkheid, gaat zaken als een waterbedeffect tegen en bevorderd ook de veiligheid. Nieuw-West is een groot deel van Amsterdam en daarom is het goed om naast deze maatregel ook te kijken naar een aantal andere zaken (parkeerregulering, milieuzone etc). We beperken ons echter hier tot het onderzoeken en mogelijk voorbereiden van het uitbreiden van de maatregel ‘snorfiets naar de rijbaan’.

De stadsdeelcommissie vindt voorts dat het belangrijk is om alternatieven te bieden. We hebben al eerder geadviseerd om te onderzoeken of goedkoper OV buiten de ring mogelijk te maken. Maar daarnaast is het goed om andere vormen van vervoer en in dit geval met name het gebruik van de normale fiets of e-bikes te stimuleren. Bijkomend voordeel van minder snorfiets en meer fietsgebruik is ook nog een gezondsheidsverbetering en dat is in een stadsdeel met veel gemotoriseerd vervoer en een veel hoger percentage overgewicht dan de rest van Amsterdam hard nodig. In de gebiedsplannen voor 2019 en 2020 zijn bevorderen van niet gemotoriseerd vervoer in het kader van gezondheid ook meerdere keren aan bod gekomen en door de gehele stadsdeelcommissie onderschreven.

Advies

De stadsdeelcommissie onderschrijft veel van de redenen en oorzaken die de aanleiding hebben gegeven tot het het nemen van de maatregel snorfiets naar de rijbaan binnen de ring A10. Daarom adviseren we om te onderzoeken of en waar deze maatregel in Nieuw-West kan worden toegepast. In 2020 komt er een mobiliteitsplan voor heel Nieuw-West. Daarom adviseren we in dit kader om daarin ook dit onderzoek mee te nemen en daaruit voortvloeiende maatregelen direct mee te nemen in dit mobiliteitsplan. Veiligheid voor alle verkeersdeelnemers in Nieuw-West is voor de Stadsdeelcommissie essentieel en moet leidend zijn bij het onderzoeken en mogelijk uitvoeren van deze maatregelen.