Huis-aan-Huis: van cijfers naar mensen

Individu, huis, buurt, wijk, stad, grootstedelijke agglomeraties, provincies, land, europa. Enkele schalen waarin je je kunt bewegen. Elk zijn verbonden in zijn eigen complexiteiten en dynamiek. 
Bij de huis-aan-huis acties zit je aan de micro kant van de schaal. Bij een huis-aan-huis actie val je met de deur in huis en leer je de mensen achter de statistieken kennen. Er wordt altijd veel gepraat over mensen, maar weinig met mensen. Op deze manier kom je erachter wat er speelt in een buurt en in de hoofden.

Publiekelijk wordt van alles uitgevochten en lijken de problemen vaak ver weg. In een buurt gaat het vooral om leefbaarheid. Dit betekend verkeer, voorzieningen, veiligheid en vooral straatafval. Bij het laatste wordt vooral duidelijk dat irritaties kunnen verbroederen. Zie de groepsapps die zijn opgericht om het straatafval, waarbij soms een ‘Bengalese vuilnisbelt’ kan verbleken, tegen te gaan. Zo gaan buurtgenoten elke zondag op pad in de buurt en zijn er joggers die een rondje doen met een vuilniszak. ‘Want van vuilnis oprapen wordt je ook fit’. 

Uiteindelijk wil iedereen een fijne, schone en veilige leefomgeving. Hoe bereik je dit is de vervolgvraag. Elke buurt een veegwagen? Uitkeringsgerechtigden verplicht op pad sturen? Moeten de buurtgenoten dit met elkaar doen? of moet er een cultuurverandering plaatsvinden, waarbij we elkaar meer moeten gaan aanspreken. Ieder heeft een andere visie op het probleem. GroenLinks kan lokaal hier ook een rol in spelen. Leidend, ondersteunend. Met de huis-aan-huis acties ga je in gesprek en kan je de GroenLinks filosofie verspreiden. Het geeft je wellicht ook een andere kijk op zaken waar je niet eerder aan gedacht had!