Levendig debat in de Honingraat

Op 26 februari vond het verkiezingsdebat plaats van de organisatie “Laat het van twee kanten komen”, in de Honingraat. De thema’s huisvesting, armoedebeleid en onderwijs werden behandeld. Ondanks dat Groenlinks niet was gevraagd om aan te schuiven, lieten onze kandidaten met passie het GroenLinks verhaal door de zaal klinken.

Huisvesting

Het debat begon met het thema huisvesting. De problemen voor Nieuw-West werden snel duidelijk. Te veel kleine huizen voor grote gezinnen en de woningen worden door de meeste woningbouwcorporaties slecht onderhouden. Ook blijkt het moeilijk bewoners te herplaatsen op het moment dat er grootschalig gerenoveerd moet worden of als het gezin kleiner wordt omdat bijvoorbeeld de kinderen uit huis gaan. In  de meeste gevallen gaat de huur na herplaatsing omhoog, worden mensen buiten hun vertrouwde woonomgeving herplaatst of komen ze terecht in een kleiner huis. Helaas hebben bewoners weinig democratische middelen om voor hun woonsituatie op te komen. Kandidaat Esther Tienstra maakte tijdens het debat het punt dat bewoners te weinig te zeggen hebben over hun eigen woonsituatie. GroenLinks pleit dan ook voor meer zeggenschap voor huurders. Geef bewoners een stem over hun woonkwaliteit en woonsituatie.

Armoedebeleid

Eén van de grootste uitdagingen waar Nieuw-West als stadsdeel mee te maken heeft is armoedebestrijding. Een grote groep bewoners in Nieuw-West leeft onder de armoedegrens, met een sociaal isolement als gevolg. Bijstand waarbij een verplichte tegenprestatie wordt gevraagd (werken zonder loon), ziet GroenLinks niet als oplossing. Kandidaat Sarah Biddle bracht in dat bestaanszekerheid een mensenrecht is. GroenLinks wil verder gaan dan het afschaffen van een tegenprestatie voor bijstand. Wij zijn voor een regelluwe bijstand! Schop mensen niet de arbeidsmarkt op met dwang maar ga uit van vertrouwen, motivatie en respect. Daarnaast is er ook een groep in de bijstand die door omstandigheden tijdelijk helemaal niet kan werken, daar moet begrip voor zijn.

Onderwijs

Kwaliteit  van onderwijs is een “hot topic”. De kwaliteit van het onderwijs in alle lagen staat op dit moment onder druk omdat er te weinig leraren zijn, klassen te groot zijn en leraren worden onderbetaald. GroenLinks pleit dan ook voor minder bureaucratie in het onderwijs, kleinere klassen en een hoger salaris voor leerkrachten.

In Nieuw-West is kenmerkend dat er veel segregatie bestaat binnen/tussen de verschillende onderwijsinstellingen die Nieuw-West kent. Zo kent Nieuw-West een groot aantal zogenaamde “zwarte scholen”. Door dit label komt de kwaliteit van onderwijs op deze scholen onder druk te staan en is diversiteit binnen het onderwijs niet logisch. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp seksuele diversiteit. Welke plek heeft de voorlichting over seksuele diversiteit binnen het onderwijs? Kandidaat Pieter Nijhof sprak tijdens het debat zijn zorgen hierover uit. “ Je moet controleren op hoe seksuele diversiteit wordt onderwezen, nu ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de school en niet elke school heeft de juiste motivatie of mogelijkheden om dit goed te doen, dus controle anders wordt het niet beter”.

Kortom een levendig debat met een spetterende bijdrage van GroenLinks.