Sarah Biddle

Sarah Biddle stelt zich voor

Sarah Biddle (36) is kandidaat voor De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten. Zij wil zich inzetten voor een levendig Nieuw-West, goed openbaar vervoer en een mooie groene omgeving.

Meer in Nieuw-West

Nieuw-West kan in mijn visie zich meer ontwikkelen als een zelfstandig stadsdeel waar meer gebeurt. GroenLinks wil hier meer horeca, winkels en cultureel aanbod. Dat kan het stadsdeel met 155.000 inwoners, ter grootte van een flinke Nederlandse stad, prima dragen. Sloten met de Molen van Sloten, kaasboerderij, binnenkort de brouwerij 7 Deugden en de prachtige oude dorpskern bieden veel kansen voor recreatie. Dat gebied kan beter ontsloten worden: frequenter ov en betere looproutes.

Nieuw-West is heerlijk groen, maar in De Aker en Nieuw-Sloten mis ik gezellig groen. Niet alleen horeca, winkels en cultureel aanbod zijn ontmoetingsplekken, maar ook de vrije openbare ruimte zoals parken, speeltuinen en pleinen kunnen beter en mooier worden ingericht om onderling contact mogelijk te maken. Het Kasterleepark biedt nu weinig beschutte plekken om te picknicken, een wandeling te maken door een fraaie tuin of op een bankje te zitten en naar je spelende kinderen te kijken.

Er kan zoveel meer in Nieuw-West!

Vervoer

We moeten ons hard maken voor fijnmazig openbaar vervoer in Nieuw-West. De centrale stad richt zich nogal eens op zaken binnen de ring en de stadsdeelcommissie moet erop hameren dat de mensen buiten de ring ook graag goed openbaar vervoer willen. Dat geldt ook voor al lang slepende vervoersproblemen, zoals te hard rijden op de Osdorperweg, sluipverkeer en slechte doorstroming. Laten we ook de fiets natuurlijk niet vergeten. Er zijn al veel mooie, ruime fietspaden in Nieuw-West, dat moet behouden blijven. De aansluiting van fiets naar ov kan verbeterd worden: veilige en toegankelijke fietsstallingen bij ov-stations.

Levensloop

Ik ben geboren en opgegroeid in de omgeving van Arnhem, een mooie, groene stad met prachtige parken. Aan de Radboud universiteit rondde ik een studie artificiële intelligentie af. Al snel na mijn afstuderen rolde ik in een baan als technisch schrijver in de IT-sector, waar ik technische documentatie schrijf voor software-ontwikkelaars.

In 2009 verhuisde ik naar Bos en Lommer in Amsterdam om samen te gaan wonen. Politiek activisme ontdekte ik bij de G500, een politieke jongerenbeweging die opkwam voor de belangen van jongeren. Ik werkte in het inhoudelijke team aan de visie en later was ik woordvoerder wonen. Ik ontdekte hoeveel voldoening het geeft om samen met een enthousiaste club mensen aan maatschappelijke thema’s te werken. Met mijn man en twee kinderen zijn we in de zomer van 2017 naar een ‘echt’ huis in De Aker verhuisd. Nu kijk ik er enorm naar uit om me weer meer maatschappelijk te gaan inzetten voor GroenLinks in Nieuw-West!