Esther Tienstra stelt zich voor

Zes jaar geleden kwam ik in Slotermeer in Nieuw-West wonen. Spannend, Slotermeer is niet de buurt met de beste naam. Door actief in de wijk te worden en zo mijn buren te leren kennen heb ik de andere kant van Slotermeer ontdekt. Geuzenveld-Slotermeer als het gebied waar ruimte is om te pionieren. Het gebied dat aan elkaar verbonden wordt door groenstroken en parken. Geuzenveld-Slotermeer als een dorp in de stad Amsterdam waar mensen elkaar kennen en nauw betrokken zijn bij hun woonomgeving.

Voor mij is het tijd voor de volgende stap. Tijd om de stem uit Geuzenveld-Slotermeer te laten horen in de rest van Amsterdam. Te vaak wordt mijn wijk weggezet als louter een probleemgebied, het afvoerputje van Amsterdam. De beeldvorming over mijn wijk en haar bewoners heeft gevolgen; Bijvoorbeeld woningbouwcorporaties willen maar minimaal investeren in huizen bij ons in de buurt vanwege de risico’s die het met zich meebrengt. Bezuinigingen zorgen ervoor dat steeds meer voorzieningen en instanties verdwijnen. Met als gevolg dat Geuzenveld-Slotermeer meer armoede, eenzaamheid en gezondheidsproblemen kent dan andere gebieden in Amsterdam. De beeldvorming over mijn buurt en de problemen die mijn buren hebben moeten veranderen Dat moeten we samen doen!

Ik wil opkomen voor een Geuzenveld-Slotermeer waar iedereen zich thuis voelt. Geuzenveld-Slotermeer maken we samen en daar hoort de kracht van diversiteit bij! Ik ken Geuzenveld-Slotermeer als een wijk waar plek is voor iedereen en dat moet zo blijven.

Vanuit de stadsdeelcommissie wil ik uitgaan van kansen. Uitgaan van de kracht van bewoners. Als ik door Slotermeer loop zie ik een stukje ongepolijst Amsterdam waar gepionierd wordt. Een stuk Amsterdam waar bewoners nauw betrokken zijn bij hun wijk en vanuit die betrokkenheid buurtinitiatieven opzetten om hun buurt te verbeteren. Als ik door mijn wijk wandel zie ik een stuk Amsterdam waar woningzoekenden een betaalbaar thuis vinden omdat ze in de rest van Amsterdam niet meer terecht kunnen. Laten we deze gastvrijheid koesteren door buurtinitiatieven, uitbreiding van voorzieningen en een kwalitatief goed woningaanbod te stimuleren.  

Geuzenveld-Slotermeer en haar bewoners verdienen een overheid die samen met hen de wijk maakt. Door bijvoorbeeld sociale voorzieningen in de wijk te creëren die bereikbaar zijn voor iedereen en door bewonersinitiatieven te stimuleren, door te denken in kansen in plaats van procedures. Geuzenveld-Slotermeer maken we immers samen! 

Geuzenveld-Slotermeer wordt verbonden door groenstroken en parken. Groen waar bewoners tot rust kunnen komen en elkaar ontmoeten, maar waar ook de flora en fauna wordt beschermd die in onze wijk hoort. Naast de ontspanning in parken wil ik mij hard maken voor een ander gebruik van openbare ruimte. Niet auto’s, maar spelende kinderen en ontmoetingen moeten wat mij betreft het straatbeeld bepalen.

Voor mij is het tijd voor verandering! Tijd voor lokale politiek!