Fietsen geeft vrijheid

Fietsen geeft vrijheid en openbaar vervoer is er voor iedereen. GroenLinks wil meer ruimte geven aan fietsers, want fietsen staat voor vrijheid. Het neemt de minste ruimte in, vervuilt niets en het zorgt voor lichaamsbeweging. Je komt binnen Amsterdam overal met de fiets en moet je verder weg zijn, dan is er een goede aansluiting op het openbaar vervoer. Daarvoor moeten er wel goede en veilige stallingsmogelijkheden zijn. Fijnmazig openbaar vervoer is in een grote stad gewoon noodzakelijk. Auto’s vervuilen en nemen te veel ruimte in en fietsen is niet in alle gevallen mogelijk. GroenLinks wil dat iedere buurt toegang heeft tot goed openbaar vervoer. De laatste tijd verdwijnt er echter openbaar vervoer in Nieuw-West: bus 21 is ingekort en tram 14 vervalt. GroenLinks wil dit tij keren.

1. Ruimte voor de fiets

Nieuw-West heeft een speciale opgave als het om fietsen gaat. Voor veel van onze bewoners is fietsen niet van huis uit meegegeven. Fietsen propageren kan onder andere door meer ruimte te bieden voor fietsers, betere verbindingen en veiliger fietspaden en ook door te zorgen voor veilige stallingsmogelijkheden.

2. Veilige fietsstallingen bij ov

De omgeving van Station Lelylaan wordt de komende tijd aangepakt en GroenLinks is hier blij mee. Wij zullen er op gespitst zijn dat de plek aantrekkelijker wordt voor fietsers, voetgangers en overstappers. Helaas zijn er nog veel ov-haltes in Nieuw-West onguur: kaal, winderig, slecht verlicht. De verbetering van Station Lelylaan is voor ons dus slechts een eerste stap. 1 Handhaving van blauwe zones is duurder voor de gemeente, omdat de inkomsten van boetes naar het Rijk vloeien

3. Fijnmazig openbaar vervoer

Bepaalde wijken in Nieuw-West zijn slecht bediend met ov-haltes: de Punt, dorp Sloten, de Eendracht, de zuidelijke punt van de Aker, en zo zijn er nog meer plekken waar men te ver moet lopen voor een halte. GroenLinks vindt dat onwenselijk. Helaas heeft Amsterdam steeds minder te zeggen over het openbaar vervoer. De subsidies van het Rijk zijn gekort en de zeggenschap is overgeheveld naar de vervoersregio2 . GroenLinks zal zich bij de vervoersregio hardmaken voor fijnmazig openbaar vervoer in heel Nieuw-West.

4. Sluitend metronetwerk

Het sluiten van de metroring naar Amsterdam Centraal zou voor veel mensen een uitkomst zijn. GroenLinks is blij met de hernieuwde belangstelling voor een oost-westmetro, maar omdat dat tientallen jaren kost om te realiseren, moeten we ook kijken naar het versterken van het bestaande metronetwerk.

5. Verbeter de noord-zuidverbinding

Veel ov-verbindingen in Nieuw-West zijn oost-west gericht. GroenLinks is voorstander van een tram die van Plein ’40-’45 via het Osdorpplein naar het Belgiëplein loopt.

6. Meer treinstations

Amsterdam West en Nieuw-West zijn zwaar onderbedeeld wat betreft treinstations. Waar de zuidoostelijke helft van Amsterdam acht treinstations heeft, heeft de noordwestelijke helft er slechts twee. Terwijl er prima mogelijkheden zijn voor extra stations, bijvoorbeeld een station Sloterplas of een station Nieuwe Meer. GroenLinks is voor een onderzoek naar deze stations. GroenLinks is daarnaast voor een directe treinverbinding tussen station Lelylaan en Amsterdam-Zuid en verder in oostelijke richting.

7. Deelauto’s stimuleren

Soms is een auto best handig, dan is een deelauto een goede optie, liefst 100% elektrisch. GroenLinks wil deelauto-initiatieven stimuleren.

8. Sluipverkeer tegengaan

GroenLinks wil sluiproutes door woonwijken en oude dorpskernen aanpakken. Bijvoorbeeld door éénrichtingsverkeer in te stellen of een zogenaamde ‘knip’ te maken, waarbij doorgaand verkeer wordt gestremd.