Advies voor een Regenbooghuis in Nieuw-West aangenomen

Vandaag is hetComing-Outdag 2019! Namens GroenLinks Nieuw-West was Pieter Nijhof op verschillende plekken in het stadsdeel aanwezig. Tradioneel begon de dag met het hijsen van de regenboogvlag op het stadsdeel kantoor. Maar GroenLinks Nieuw-West strijdt niet alleen vandaag voor een inclusief Nieuw-West. Maar we vragen vandaag wel weer aandacht voor een eerder aangenomen advies over een regenbooghuis in Nieuw-West. 

 

Op donderdag 1 augustus organiseerde Pink Nieuw-West een geweldig inspirerende avond in het van Eesteren Paviljoen. Daar zijn de aanwezigen in gesprek gegaan over de bouwstenen voor een bruisend en inclusief stadsdeel voor de LHBTIQ+community. Twee ideeën daar waren zo goed en concreet dat we daar in de stadsdeelcommissie een vervolg aan wilden geven. Daarom hebben we een advies geschreven om werk te maken van een regenbooghuis in Nieuw-West en het trainen van regenboogambassadeurs voor de huizen van de wijk. Met steun van bijna de hele stadsdeelcommissie is het advies (geschreven door GroenLinks i.s.m. D66) aangenomen en ook onze stadsdeelvoorzitter Emre Unver heeft de ideeën omarmt en gaat ze een plek proberen te geven in het beleid en plannen van het stadsdeel.

Een regenbooghuis kan een mooie plek zijn waar ontmoetingen plaats vinden, waar mensen geïnspireerd raken, een plek waar emancipatie en zichtbaarheid versterkt wordt en een plek die een safe space kan zijn voor queers en met name jongeren met een biculture achtergrond. Regenboogambassadeurs kunnen op hyper lokaal niveau in de huizen van de wijk een bijdrage leveren aan voorlichting en het op gang brengen van een dialoog omtrent onderwerpen als seksuele diversiteit en genderidentiteit. Met dit advies werken we samen aan een nog inclusiever en bruisender stadsdeel voor de regenboogcommunity.

Hieronder het ongevraagde advies zoals het in de stadsdeelcommissie is ingediend:

Naar aanleiding van de bijeenkomst Pride Nieuw-West, georganiseerd door Pink Nieuw-West in het van Eesteren Paviljoen, zijn er bouwstenen bedacht om Nieuw-West nog inclusiever en bruisender te maken voor de LHBTIQ+community. De stadsdeelcommissie wil nu al een paar van deze voorstellen ondersteunen en aanbevelen om ook duidelijk een signaal af te geven dat de stadsdeelcommissie van Nieuw-West een echte bondgenoot is van de regenboog-community van Nieuw-West. Twee ideeën die deze avond breed gedragen naar voren kwamen zijn:

- Ondersteuning van het idee voor een Regenbooghuis in Amsterdam. Dan is een dependance of vestiging van een Regenbooghuis in Nieuw-West heel gewenst. Juist in ons stadsdeel is er veel te winnen als het gaat om zichtbaarheid en acceptatie van LHBTIQ+’ers oftewel de regenboog-community. Denk bijvoorbeeld aan het recente incident met de vernielde krans van Pink Nieuw-West na afloop van Dodenherdenking of het plaatsen van een hakenkruis op de Regenboogvariant op de IAmsterdam letters. Daar kan de komst van een Regenbooghuis of dependance enorm aan bijdragen. Door het creeren van een safe space voor en door de regenboog-community in ons stadsdeel ontstaat er een plek die echt voor deze groep is. Daar kunnen mooie nieuwe initiatieven ontstaan en is er een plek waar men bij elkaar kan komen om elkaar te versterken. Wij willen daarom onze steun uitspreken voor een poging door het DB om het Regenbooghuis of een dependance naar Nieuw-West te halen.

- Een tweede idee uit die avond dat ondersteuning verdient is de inzet van diversiteits- en/of regenboogambassadeurs. In de huizen van de wijk zijn nu al gezondheids- en duurzaamheidsambassadeurs actief. Wij steunen het voorstel om dit uit te breiden met ambassadeurs gericht op diversiteit en met name de regenboog-community. Dit kan een mooie uitbreiding zijn op het opbouwwerk dat voor en door de bewoners plaatsvindt in de Huizen van de Wijk. Diversiteit, seksuele voorkeur en genderidentiteit zijn best lastige gespreksonderwerpen voor veel mensen in Nieuw-West en juist binnen de laagdrempelige en toegankelijke omgeving van een Huis van de Wijk is er veel voor elkaar te krijgen. En op een positieve manier bijdragen aan acceptatie en de sociale cohesie in de buurt versterken.

Advies:

1. De stadsdeelcommissie adviseert het stadsdeelbestuur om zich hard te maken voor de komst van een regenbooghuis (of dependance) naar Nieuw-West.

2. De stadsdeelcommissie adviseert het stadsdeelbestuur om met de beheerders van de Huizen van de Wijk het aanstellen en trainen van regenboog-ambassadeurs voor elk Huis van de Wijk te realiseren.