GroenLinks mist visie en keuzes in het Bestuurscommissieprogramma

Woensdagavond 7 mei stond de besluitvorming over het Bestuurscommissieprogramma 2014 –2018 op de agenda van de vergadering van de nieuwe Bestuurscommissie in Nieuw-West. Het programma zegt ‘de gezamenlijke ambities te beschrijven en de manier waarop die de komende jaren gerealiseerd zullen worden’. Dertien pagina’s tekst met een enorme opsomming van maatregelen. Paulus de Wilt, lid van de Bestuurscommissie voor GroenLinks vergeleek het stuk met een kerstboom met ballen. Heel veel ballen, maar geen keuzes en geen financiële onderbouwing. Ook ontbreekt de visie hoe om te gaan met de inbreng van bewoners en hoe invulling te geven aan de rol van de overheid.

De leden van de Bestuurscommissie hadden het programma, geschreven door het Dagelijks Bestuur van de commissie, enkele dagen tevoren ontvangen. Het DB zegt voor het schrijven geput te hebben uit de verkiezingsprogramma’s van de verschillende in de bestuurscommissie vertegenwoordigde partijen, specifieke schriftelijke inbreng van de partijen en de gesprekken ten tijde van de vorming van het DB. Verschillende partijen, waaronder GroenLinks, zetten daar vraagtekens bij en herkenden zich maar matig in de tekst. Het stuk lijkt in grote haast geschreven te zijn, wat een zorgvuldige en concrete formulering beslist niet ten goede is gekomen.

Paulus de Wilt haalde verschillende voorbeelden aan van zinnen in het programma die bij hem de nodige vragen oproepen. Want wat te denken van de zin “In situaties waarbij de gezondheid van bewoners in het geding is, spreken we de verhuurder er op (het onderhoud van woningen) aan.” Doe je dat dan niet als de gezondheid niet in het geding is? En de zinnen: “Het culturele erfgoed van Van Eesteren verdient het om nog meer gepromoot en gezien te worden. Wij ondersteunen initiatieven op dit gebied.” Betekent dit dat het Van Eesterenmuseum verzekerd is van de benodigde subsidie vanuit het stadsdeel de komende jaren? Ten aanzien van de volkshuisvesting – om dit bijna in onbruik geraakte woord maar weer eens te gebruiken – beschrijft het programma in vage termen een veelheid aan maatregelen, waarbij ook nog eens nieuwe begrippen worden geïntroduceerd zonder ze te definiëren (middenhuurwoningen?), maar een afweging tussen de maatregelen ontbreekt.

GroenLinks heeft aan het eind van de vergadering haar goedkeuring onthouden aan het Bestuurscommissieprogramma. Paulus de Wilt noemde het stuk teleurstellend en te weinig concreet. En dat is jammer. Juist een stuk als dit had aangegrepen kunnen worden om de bewoners in het stadsdeel inzicht te geven in wat van de Bestuurscommissie verwacht kan worden en voor welke zaken en op welke manier bewoners en ondernemers bij de Bestuurscommissie terecht kunnen. GroenLinks had – ook vanuit de oppositierol - graag haar steun aan een dergelijk document gegeven.