Knijtijzerpanden, Nieuw-West

GroenLinks over de huurverhoging

De huurverhoging is te hoog dit jaar, door het beleid van de regering. Simone Plantinga en Bert Stamkot, fractieleden van GroenLinks in Amsterdam Nieuw-West delen de zorgen van huurders die de lasten met vier tot ruim zes procent zien stijgen.

Hebt u inmiddels ook de huur voor juli overgemaakt? Ja, dat tikt aan: vier of zelfs zesenhalf procent erbij en dat al voor de tweede keer! Deze huurverhoging is een presentje van minister Blok, want in crisistijd, met minder kans op of behoud van werk, is lastenstijging kennelijk het recept.

De huurder mag betalen voor de Verhuurdersheffing die de regering van PvdA en VVD aan de woningcorporaties in rekening heeft gebracht. Een bedragje van 1,7 miljard euro. Die rekening wordt doorgeschoven naar de huurder en is mogelijk gemaakt door die wettelijke mogelijkheid om de huren te verhogen.

Straf

Formeel is het argument voor de huurverhoging dat scheefhuren moet worden tegengegaan. En wie goed verdient en in een sociale huurwoning woont, die kan om een solidaire bijdrage gevraagd worden. Maar het overgrote deel van de huurders, zowel van sociale woningen als van huizen in de vrije sector, wordt zo gestraft. Immers de meeste inkomens gaan niet omhoog, mensen raken steeds vaker zonder werk en andere lasten stijgen ook, zoals door de btw-verhoging.

Gelukkig is er de bescherming van de huurtoeslag, maar vele anderen komen daar – op zich terecht – niet voor in aanmerking ondanks hun armoedeval. Extra tegenslagen komen dan ook hard aan. Bovendien, een alternatief is er bijna niet. Juist ook door de crisis kunnen veel mensen niet verhuizen, het aantal sociale woningen is afgenomen, met name binnen de Ring (A10), terwijl het lagere middensegment (de huren in de vrije sector grenzend aan de sociale huur) vrijwel ontbreekt, of slechts kleine appartementen betreft.

In de knel

Het is met dit bredere zicht op de problematiek dat het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs heeft vastgesteld dat steeds meer huurders in de knel komen. Nu is dat 13 procent (tegen 5 procent in 2002). GroenLinks wil weten hoe dat met de huurders in Nieuw-West is gesteld. Hoezeer het aantal bezwaren bij de huurcommissie is toegenomen. Landelijk is dat tot 4.500 bezwaren gestegen, maar de regels zijn zo dichtgetimmert, dat slechts twee procent van de bezwaarmakers gelijk krijgt (Metro, 18 augustus).

Uiteraard zal het argument aangevoerd worden dat het aantal huisuitzettingen van huurders in Nieuw-West is gedaald (Nul 20, juli, p.32), maar dat laat onverlet dat er buurteconomische effecten zijn.

Nu zal menigeen zijn of haar gaten nog kunnen dichten met bezuinigingen binnen zijn of haar eigen huishoudportemonnee. Maar dit betekent ook keuzes, maar dan tegenovergesteld aan het enthousiasme van Mark Rutte: we kopen minder koekjes bij de bakker, we doen langer met die oude teevee, we gaan minder uit, we moeten of kunnen zelfs minder consumeren, we houden die crisis!

Nieuwe kans

GroenLinks heeft indertijd (in 2013) niet ingestemd met het woonakkoord dat in het parlement is gesloten. Wel is door de echte sociaaldemocraat Duivestijn afgedwongen dat twee jaar na de invoering van de verhuurdersheffing er een evaluatie moet worden gehouden. De uitkomst moet wat ons betreft voor 2015 worden: stoppen met die buitensporige huurverhoging!

Met vriendelijke groet en sterkte,

Simone Plantinga en Bert Stamkot

EDIT: jaartal in laatste alinea was verkeerd genoemd als 2002. Moet 2013 zijn.