Simone Plantinga bij de Sloterplas
Simone Plantinga bij de Sloterplas

Simone Plantinga neemt afscheid van de bestuurscommissie

Beste leden van GroenLinks Nieuw-West,

Ik heb besloten mijn lidmaatschap van de Bestuurscommissie Nieuw-West te beëindigen. In ieder geval voorlopig verlaat ik de actieve politiek

Het afgelopen jaar heb ik enorm geworsteld. De balans tussen werk, privé en politiek was af en toe behoorlijk zoek. Dat hoeft geen probleem te zijn als het ook energie oplevert. Voor m'n plek in de Bestuurscommissie geldt dat onvoldoende. Wellicht komt mijn beslissing als een verrassing. Ik heb zelf ook gemengde gevoelens, maar als ik echt naar m'n gevoel luister, dan weet ik dat ik de goede keuze maak.

Ik heb met veel plezier de GroenLinkse standpunten in de Bestuurscommissie bepleit, bevochten en bediscussieerd! Ik heb genoten van de discussies, tussen personen, tussen oppositie en coalitie: mooi! En een prachtig onderdeel van het politieke vak, misschien wel het allerleukste om te doen!

Zoals u begrijpt is het voorgaande geen reden om te stoppen. Maar de energie die ik krijg van het politieke spel in de Bestuurscommissie, weegt niet op tegen de aspecten die veel energie kosten. Ik doel dan met name op de strijd tussen het College en de stadsdelen die er vanaf het begin van deze periode was en steeds steviger wordt. Dat kost energie. Iedereen gaat daar anders mee om, ik merk dat ik onverschillig werd. Voor iemand die gedreven wordt door idealen en daar gepassioneerd voor gaat, is dat een teken dat het niet goed gaat. De introductie van het nieuwe stelsel, eind vorig jaar, was de druppel, het voelde als een klap in mijn gezicht. Stank voor dank voor het belangrijke werk dat we in de Bestuurscommissie de afgelopen jaren heb gedaan.

De fractie en en steunfractie ben ik veel dank verschuldigd: we hebben heel fijn samengewerkt en er samen het beste van gemaakt binnen de ruimte die we hadden. Het is niet makkelijk om in dit stelsel en met één zetel in de oppositie het verschil te maken, maar we hebben zeker kleur gegeven aan de besluiten in de Bestuurscommissie.

Dank in het bijzonder aan Bert, ‘mijn’ duo-Bestuurscommissielid, voor alle (inhoudelijke) steun: ik heb veel van je geleerd! Paulus, dank voor je vertrouwen en doorlopende steun, ook nu ik een andere weg kies. Lennart & Meike, dank voor jullie scherpte, humor en tegendenken! Arda, dank je wel voor je meedenken en steun!

Tot slot. Doordat ik uit balans raakte, ben ik gaan nadenken en praten met mensen. Wat wil ik doen? Waar word ik wel en niet blij van? Waaraan wil ik mijn tijd besteden en waar krijg ik energie van? Druk zijn is niet erg, maar het moet niet voor niets zijn. Ik ben tot conclusie gekomen dat ik op dit moment, in dit systeem, niet op m'n plek ben. De komende tijd focus ik op mezelf, m'n privéleven en op m'n werk in Den Haag. Ik ga nadenken over welke rol ik wil spelen bij GroenLinks, want dat ik betrokken wil blijven staat vast.

Don’t be afraid to fail, be afraid not to try” - Toen ik mijn positie in de Bestuurscommissie innam, wist ik eigenlijk niet waar ik aan begon. Dat gold voor iedereen, want het stelsel was pas veranderd. Ik greep de uitdaging met beide handen en vol enthousiasme aan. Gaandeweg ben ik dat enthousiasme kwijtgeraakt. Hoewel het nu voelt als falen, weet ik dat ik er later anders op terug zal kijken: ik ben blij dat ik het heb geprobeerd.

 

Hartelijke groet,

Simone