Themabijeenkomst over basisinkomen met Alexander de Roo

Op dinsdag 13 december 2016 organiseert GroenLinks Nieuw-West, aansluitend op een korte ALV, een themabijeenkomst over het basisinkomen en de stappen die kunnen worden gezet om tot een basisinkomen te komen. Op het congres van zaterdag 17 december 2016 zal de invoering van het basisinkomen, naar aanleiding van een ingediend amendement op het partijprogramma, een onderwerp van discussie zijn. Het amendement pleit voor de invoering van een experiment met het basisinkomen. Vooralsnog is het preadvies op dit amendement negatief. Goed moment dus om het er uitgebreider over te hebben. Waar hebben we het over? Hoe werkt het? Welke argumenten spelen er? Alexander de Roo, één van de indieners van het amendement zal ons wegwijs maken en de drijfveren van de indieners toelichten.

Plaats:            Huis van de Wijk Het Anker, Jacques Veltmanstraat 427 (5 minuten lopen vanaf metro en tram 2, halte Heemstedestraat en treinstation Lelylaan)
Tijd:                21.00 uur