Tuinen van West: Bleker i.p.v. Groener?

Vorige week werden de inwoners van Nieuw-West opgeschrikt door weer een alarmbericht. Nu aangesticht door staatssecretaris Henk BLEKER, die dreigt de financiering van de buitenstedelijke groenprojecten, zoals onze Tuinen van West te stoppen.

En dat terwijl de werkzaamheden aan dit project nog maar pas zijn gestart! De Tuinen van West worden mede gecreƫerd om de komende Westrandweg in het groen te bedden en enigszins acceptabel te maken. Over bezuinigingen op de aanleg van wegen hebben we het nieuwe kabinet niet gehoord.

GroenLinks Nieuw-West deelt de bezorgdheid van onze stadsdeelbewoners. Fractievoorzitter Turgut vond het een goede zaak dat er door de bestuurders van de vier grote steden direct een brief is gestuurd naar staatssecretaris Bleker, waarin zij erop wijzen dat er voldoende groengebieden voor de inwoners van de grote steden moeten zijn om hun leefkwaliteit te garanderen. Desgevraagd bevestigde ook Nieuw-West portefeuillehouder de heer Mauer dat hij als dagelijks bestuurder goed contact heeft gehad met de Amsterdamse ondertekenaar van de brief dhr. Ossel. Tevens dat hij de deelraad op de hoogte zal houden van het antwoord op de brief. Ondertussen zal de informatie-avond over de Osdorper Binnenpolder Noord op woensdag 24 november gewoon doorgaan. Nieuw-West zal serieus doorgaan met de in gang gezette plannen inzake de Tuinen van West: Groener i.p.v. Bleker!

Fractie GroenLinks Nieuw-West, p.a. nieuw-west@groenlinks.nl