Vorming Dagelijks Bestuur Nieuw-West bizar proces

De vorming van een nieuw Dagelijks Bestuur in Nieuw-West is bizar verlopen. Dat is de mening van Paulus de Wilt, lid van de bestuurscommissie voor GroenLinks. In de vergadering van de bestuurscommissie op 7 april, waarin het Dagelijks Bestuur benoemd moest worden, voelde De Wilt de beoogde coalitiepartijen PvdA, D66 en SP indringend aan de tand over de gang van zaken tijdens de vorming van het DB en over de inhoud van hun onderlinge akkoord. Antwoorden bleven uit.

Daags na de verkiezingen zijn de verkozen partijen stuk voor stuk door PvdA en D66 samen uitgenodigd voor een gesprek. In het gesprek met De Wilt en duo-raadslid Simone Plantinga werd gevraagd welke punten voor GroenLinks belangrijk zijn voor een programma voor de bestuurscommissie. Onduidelijk bleef echter wat de bedoeling en status van zo’n programma zou moeten zijn. Na het verkennende gesprek is het stil geworden rondom de coalitievorming tot het moment dat uit de krant vernomen werd dat de coalitie rond was. De Wilt reageerde verbaasd op deze gang van zaken, die moeilijk te rijmen valt met de duidelijke roep om transparantie door de formerende partijen vóór de verkiezingen.

Ook het resultaat van de formatie werd door De Wilt sterk bekritiseerd: drie partijen gaan samenwerken zonder uitleg over het proces, zonder plannen en zonder duidelijke taakverdeling. Over de portefeuilleverdeling werd de bestuurscommissie pas geïnformeerd nadat verschillende partijen daar in de vergadering expliciet om vroegen. Het betreffende A 4-tje werd snel gekopieerd en uitgedeeld. Een en ander doet toch wel sterk denken aan achterkamertjespolitiek.

Rol stadsdeelvoorzitter

Een andere kwestie, die voorafgaand aan de verkiezing van het Dagelijks Bestuur in de vergadering van de bestuurscommissie geagendeerd werd door Paulus de Wilt, was het optreden van de stadsdeelvoorzitter in verkiezingstijd. De wijze waarop hij in die periode zijn rol als stadsdeelvoorzitter vermengde met zijn rol als lijsttrekker van de PvdA deed velen de wenkbrauwen fronsen. Ruim een week voor de verkiezingen hebben de lijsttrekkers van vijf partijen in Nieuw-West daarover een persbericht doen uitgaan. In dat persbericht werd aangedrongen op een gesprek om het voor de toekomst eens te worden over wat wel en wat niet toelaatbaar wordt geacht. De Wilt nodigde in de vergadering de beoogd stadsdeelvoorzitter opnieuw uit voor een dergelijk gesprek, maar Baâdoud wimpelde die uitgestoken hand opnieuw af met de mededeling dat er volgens hem niets aan de hand was. Aan de lijsttrekkers van D66 en SP vroeg De Wilt welk gesprek zij, de beoogde coalitiepartners én medeondertekenaars van het betreffende persbericht, met de beoogd stadsdeelvoorzitter over dit onderwerp hebben gevoerd. D66 gaf geen inhoudelijk antwoord. De SP werd volledig door de vraag verrast, maar kwalificeerde het optreden van Baâdoud wel als ‘donkergrijs’. Daarmee wekten deze partijen de indruk dat het persbericht voor de verkiezingen voor hen niet veel meer is geweest dan een verkiezingsstunt.

Op Twitter vatte De Wilt na de vergadering alles krachtig samen:

“Krankzinnige vergadering BC #NieuwWest. Geen verslag besprekingen, geen motivering coalitie, helemaal niets. Toch gewoon drie DB'ers gekozen”.