Vragen grootschalige aanvragen ontrekkingsvergunningen zutphenstraat

Geachte stads(deel)bestuur, We zitten in een transitieperiode. Begin volgend jaar gaan de nieuwe regels omtrent woningdelen en verkamering in. Onze stadsdeelcommissie heeft hierover een advies uitgebracht. Echter merken we nu de gevolgen van de transitiefase. Steeds meer bereiken ons de berichten over een 'massasprint' op onttrekkingsvergunningen: aanvragen nu het nog kan. Als casus hebben we hier de aanvragen voor een onttrekkingsvergunning aan de Jan van Zutphenstraat. Waar een aanvraag lijkt te zijn gedaan op een heel blok. 

Over deze ontwikkeling maken wij ons zorgen en heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

1. Is het stads(deel)bestuur op de hoogte van de massale aanvraag van onttrekkingsvergunningen aan de Jan van Zutphenstraat?

2. Is er sinds de aankondiging van de nieuwe regels en werkwijze een daadwerkelijke stijging van aanvragen of onttrekkingsvergunningen?

3. Zijn er mogelijkheden/middelen dit mogelijke neveneffect van de aankondiging van de nieuwe regels en werkwijze tegen te gaan?

4. Hoe gaat het stadsdeelbestuur om met massa-aanvragen zoals aan de Jan van Zutphenstraat, waar het lijkt te gaan om één partij die een aanvraag doet voor een heel blok? Dit in een straat waar al veel problemen zijn met criminaliteit.

5. Welke gevolgen heeft de massale aanvraag op onttrekkingsvergunningen voor de toekenningen van de vergunningen en werking van de geldende quota volgend jaar?

Fractie GroenLinks Nieuw-West: Dick Spruitenburg, Sarah Biddle, Pieter Nijhof en Esther Tienstra