Nieuws

Schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur 2 mei 2011

Betreft : Aanvraag voor het kappen van 41 populieren

De fractie GroenLinks heeft kennis genomen van een door het stadsdeel, op 28 maart 2011, ingediende aanvraag voor de kap van 41 populieren op de spoordijk (westzijde) tussen de Jan Evertsenstraat en de Robert Fruinlaan.

Lees verder

Mondelinge vragen van fractie GroenLinks 11 mei 2011

Traditie getrouw waren er op 4 mei dodenherdenkingsbijeenkomsten op vijf verschillende plekken in ons stadsdeel. Naar de waarneming van de fractie GroenLinks zijn deze plechtigheden keurig verlopen. Over het algemeen was de opkomst groot en divers. We zagen veel jongeren en kinderen naast vele ouderen die getuige zijn geweest van die verschrikkelijke jaren. De fractie GroenLinks wil Het 4 en 5 mei comité bedanken voor het organiseren van deze waardige herdenkingsbijeenkomsten.

Lees verder

GroenLinks Nieuw-West: zin in 2011

Op 9 januari luidde GroenLinks Nieuw-West het nieuwe jaar in tijdens een nieuwjaarsreceptie aan de Sloterplas. 2011 wordt een uitdagend en spannend jaar waarin op 2 maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaatsvinden.

Lees verder

Moties bij Begroting 2011 van GroenLinks

GroenLinks heeft een aantal moties ingediend bij de begrotingsbehandeling voor 2011.

Deze moties betreffen
1. Minder hinderen van fietsers en voetgangers.
2. Openbaar vervoer
3. Handhaving van fout parkeren.

Lees verder