Ongevraagd advies grootschalige aanvraag onttrekkingsvergunningen.

GroenLinks Nieuw-West staat voor een toegankelijke woningmarkt waar iedereen zijn thuis kan vinden. Grootschalige woningontrekking en speculatie gaan die toegankelijkheid tegen. Steeds vaker bereiken ons signalen vanuit bewoners over grootschalige aanvragen van ontrekkingsvergunningen als reactie op nieuwe regels rondom het woningdelen die in januari ingaan. Verkameren nu het nog kan! GroenLinks juicht de nieuwe regels toe, strengere quota en een sterkere informatiepositie voor VVE's. Alleen zijn we op dit moment gevangen tussen regels en realiteit. Esther Tienstra stelt namens de fractie mondelinge vragen en dient een stadsdeelcommissie breed advies in met voorstellen om grip te krijgen op de vergunningaanvragen.

Lees hieronder de inspreektekst:
 

Alweer staat het onderwerp verkamering op de agenda van onze stadsdeelcommissie. Als gevolg van signalen dat steeds vaker op grote schaal onttrekkingsvergunningen worden aangevraagd: per flatblok, wooncomplex of zelfs per straat. Hierover maken wij ons als stadsdeelcommissie zorgen. woningen zijn immers schaars en wonen is een recht. 

Eind 2018 heeft deze stadsdeelcommissie een advies aangenomen waarin we pleitte voor sterkere regels rondom het woningdelen en verkameren. Niet omdat we tegen zijn, maar omdat we de woningmarkt willen beschermen voor de excessen die het woningdelen en verkameren met zich meebrengt. Wij willen een sterkere positie van VVE’s, onafhankelijke belangenbehartiging van bewoners en een onderzoek naar woonplicht waar mogelijk. Hiermee hebben wij als stadsdeelcommissie stedelijk beleid beïnvloed. Met als resultaat nieuwe en scherpere afspraken rondom verkamering en woningdelen vanaf 2020.

Nu zitten we in een tussenfase: Speculanten hebben kennis van de nieuwe regels en grijpen hun kans. Verkameren nu het nog kan! Met grootschalige aanvragen van onttrekkingsvergunningen als gevolg. Een ander neveneffect treft de studenten en de creatieven. Voor wie het wonen op kamers juist een uitkomst is. Verhuurders bereiden zich voor op de strengere regels en ontbinden verhuurcontracten. Met woningnood voor studenten en creatieven als gevolg. Onder andere hiervoor heeft onze stadsdeelcommissie geadviseerd doorstroom naar middenhuur te stimuleren door deze te koppelen aan inkomen, om zo woonruimte voor onder andere studenten en creatieven te creëren.

Vaak vallen middels deze aanvragen woningen ten prooi van speculanten. Die deze verkamerde wooneenheden verhuren voor woekerprijzen. Dit heeft gevolgen voor de buurt. De prijzen van omliggende woningen worden opgedreven. Het aanbod van woningen bedient, vanwege de stijgende prijzen, een steeds kleinere groep. Terwijl juist diversiteit ons stadsdeel en onze stad siert. De druk op de openbare ruimte neemt toe, omdat een steeds grotere groep hier gebruik van maakt. 

Wij snappen het lastige pakket waar het stadsbestuur en het stadsdeelbestuur zich in begeeft. Zie daarom dit advies als een bekrachtiging van het signaal dat via bewoners en aanvragen vast al tot u is gekomen. Een pleidooi om in de geest van eerder adviezen nu al te beginnen met het informeren en begeleiden van VVE’s. Zodat hun positie versterkt. Om aanvragers van onttrekkingsvergunningen te informeren over de kracht van VVE’s. Een pleidooi om als stadsbestuur en stadsdeelbestuur met elkaar in gesprek te gaan over de uitwassen van deze tussenfase, over de excessieve aanvragen en eventuele speelruimte om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook u moet zich vast gevangen voelen tussen realiteit en regels. Een pleidooi voor ontmoediging door aanvragers bewust te maken van de gevolgen van de nieuwe regels. Ook al is er een aanvraag gedaan, quota en afspraken kan en mag je niet ontlopen.  

De woningmarkt moet worden beschermt tegen de uitwassen die de komst van de nieuwe regelgeving met zich meebrengt. Wonen is een recht, woonruimte is schaars en te precair om louter over te laten aan speculanten!

Klik hier voor de vragen gesteld door groenlinks.

Klik hier voor het advies vanuit het stadsdeelcommissie